Tillsyn av elanläggningar

Enligt svensk SS-EN 50110-1 Skötsel av elektriska anläggningar ska det finnas en elanläggningsansvarig för vare elanläggning. Med vår tjänst elanläggningsansvar kan du låta oss säkerställa anläggningens skötsel och utföra alla arbetsuppgifter.

Vi hjälper dig med:

  • Utfärda övergripande driftinstruktioner för kopplingar med mera vid arbete utan spänning, med spänning och nära spänning.
  • Utse Eldriftledare enligt rutiner i ESA14
  • Ge direktiv för hur driftorder och kopplingssedel ska utformas
  • Ge direktiv om hur bortkoppling av felaktiga anläggningsdelar ska ske
  • Ange driftledningsgränser och ägogränser på driftschema
  • Upprätta lista på kontaktpersoner för anläggningen samt angränsande driftledningar
  • Se till att all skötsel sker enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter
  • Upptäckta fel och brister som rapporteras till anläggningsägaren.
  • Hålla sig förtrogen med anläggningen
  • Kontakter med nätleverantören

Driftansvar för elanläggningar

Kontakta Bo Ekström på telefon 070 645 36 87 eller e-post bo.ekstrom@vattenfall.com

Kontakta Bo

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja