Vi utför både punktinsatser och större utförande- och totalentreprenader då vi bygger stationer, ledningar, ställverk och andra anläggningar.

Vattenfall Services bygger:

  • Distributions- och lokalnät (Luftledning och kabel)
  • Stam- och regionnät (Luftledning och kabel)
  • Transformatorstationer och ställverk
  • Kontrollanläggning, styrsystem och automation
  • Vattenkrafts- och stationsentreprenader
  • Större entreprenader inom industrianläggningar och produktionsanläggningar

Naturligtvis är vi certifierade enligt SS-EN 1090-2 Tillverkning stålbyggnader.

Har du behov av tjänster kring anslutning av din bostad? Gå till Vattenfall Eldistribution

Nya linor och stolptyper för Svenska Kraftnät

Med nya linor och den nya stolptypen Stubben byggs 400 kV-stationen FT12 Söderåsen om.

Person i kraftledning

Nya stolptyper i besvärlig terräng

När Svenska kraftnät skulle bygga om sin 400 kV station FT12 Söderåsen fick vi uppdraget att spänna in nya linor och sätta in den nya stolptypen Stubben. Arbetet försvåras av den speciella geografin och terrängen, då ställverket ligger vid foten av åsen och har flyttats närmare höjden.

FT12 Söderåsen byggdes på 1950-talet och har uppnått sin tekniska livslängd. Därför byggs stationen om och i samband med det görs åtgärder på fem anslutande ledningar.

Stubben är en ostagad avspänd vinkelstolpe. Det som skiljer den från tidigare trebenta, stagade vinkelstolpar är att den inte behöver stagas och därför tar mindre plats. Linorna spänns in i samma plan och därmed begränsas stolpens höjd.

Den första etappen med att byta ledningarna på norra sidan slutförts under 2016. Etapp 2 för Vattenfall Services börjar 2018 då ledningar och stolpar på södra sidan ska bytas.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Ronny Hjalmarsson på e-post ronny.hjalmarsson@vattenfall.com

 

Kontakta Ronny

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja