Undvik drift och produktionsstopp vid underhåll. Arbetsmetoden arbete med spänning (AMS) kan användas vid många olika typer av underhåll, både hos nätägare och industrier.

Med arbetsmetoden AMS arbetar vi på spänningar upp till 420 kV. Vi använder oss av de tre arbetssätten Isolerstång, Isolerhandsk samt Barhand. Genom att kombinera dessa klarar vi att utföra de flesta förekommande åtgärderna utan att koppla ifrån elen. Vår höga kompetens, noggranna riskanalyser och stora fokus på säkerhet gör AMS till en mycket säker arbetsmetod.

Vi utför till exempel rengöring av apparater och transformatorer med torris.

Friledningsnät

 • Byte av stolpar och stolpkonstruktioner
 • Isolatorbyte
 • Slacknings- och shuntningsarbete
 • Reparation av ledare
 • Frånskiljararbete
 • Raseringsarbete
 • Anslutningar

Lågspänningsanläggning

 • Byte och komplettering av apparater i kabel- och mätarskåp
 • Anslutning av kabel på luftledning
 • Stolpbyte
 • Byte av säkringsapparat på friledning

Ställverksmiljö

 • Apparatunderhåll
 • Förbikopplingar
 • Oljepåfyllning
 • Rengöring av ställverk, nätstationer, isolatorer, transformatorer och skensystem
 • Utvidgning av ställverk (förlängning av samlingsskenor)
 • Bortslackning samt anslutning av apparater för underhåll eller utbyte 

Tre arbetssätt vid AMS

Isolerstång, isolerhandsk och barhand

Person utför underhåll

Kontakta Hans Rocklöv på telefon 070 329 51 28 eller e-post hans.rocklov@vattenfall.com

Kontakta Hans

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja