Kvalitetskontroll av kabelnät

Vi testar och kontrollerar tillståndet i ditt kabelnät för mellanspänning. Med avancerad utrustning och mångårig erfarenhet kan du vara trygg med att du får relevanta resultat. Med kabeldiagnostik kan vi göra en statusbedömning av kabelisolationen samt tillhörande skarvar och avslut utan att förstöra kabeln. Tjänsten fungerar även utmärkt för kvalitetssäkring vid nyförlagd kabel. Om vi upptäcker svagheter i kabeln kan vi se var i kabeln svagheterna är lokaliserade direkt på plats. Vi levererar protokollförda underlag för beslut om åtgärder i ert elnät.

Våra tjänster omfattar:

  • tan Delta, TD-mätning - Förfinad metod för att mäta kabelisolationens status. Med den här metoden kan du upptäcka bland annat vattenträd, så kallad Treeing.
  • PD mätning, Partial Discharge - Metod för att hitta partiella glimningar eller urladdningar. Det kan exempelvis vara skarvar, avslut och skador som ännu inte skapat kabelhaveri, men utgör en stor risk.
  • Returströmsmätning, YMER-mätning -Kontinuitetskontroll av kabelskärm och längsgående jordlina.
  • Mantelprovning - Kontroll av yttermantelns täthet samt eventuella skador på denna.
  • VLF-prov, Hållfasthetskontroll - Tillsammans med traditionell kabelfelsökning (bränntrafo, stötdon och pulsekometermätning) tar vi fram och lokaliserar felställen. Denna metod påverkar inte frisk kabel, men kan förstöra en svag eller åldrad kabel.
  • Kabelidentifiering/urskiljning - Att identifiera rätt kabel innan kapning för säkert arbete.

Kabeldiagnostik

Fungerar utmärkt för kvalitetssäkring vid nyförlagd kabel.

testutrustning för kabelnät

Kontakta Conny Jansson på telefon 0705 68 23 06 eller e-post conny.jansson@vattenfall.com

Kontakta Conny

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja