Uppdaterat avtal för säkerhet och sekretess

Uppdaterat avtal för säkerhet och sekretess
Vattenfall Services Säkerhets- och sekretessavtal VS-MA-076 har uppdaterats till version 2015:1.
Till VS-MA-076 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859