Uppfyller ditt företag utbildningskraven?

Vattenfall Services utbildningskrav kopplade till typ av leverantör har uppdaterats.

Till utbildningsmatrisen

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859