Hur ska via agera vid fältarbete och besök på etablering

Här följer några förhållningsregler vid fältarbete och besök/arbete på etablering.

Covid-19 tar ett nytt grepp om Sverige och vi behöver alla tillsammans göra allt vi kan för att motverka smittspridning.

Här följer några förhållningsregler vid fältarbete och besök/arbete på etablering.

Vid fältarbete

- Håll avstånd

- Tvätta händerna med tvål och vatten eller sprita händerna

- Undvik att samlas i grupper

- Fika eller ät inte tillsammans inomhus

- Vid arbete i kunds anläggning inomhus tillse att eventuell slutkund uppehåller sig i ett annat rum

- Beakta alltid covid-19 vid riskhantering i ENIA

- Om ditt arbete kräver besök/arbete på en etablering så ska du minimera dessa i antal och tid

- Stanna hemma om du inte är helt frisk

 

Vid besök/arbete på etablering

- Håll avstånd

- Tvätta händerna med tvål och vatten eller sprita händerna

- Undvik att samlas i grupper

- Fika eller ät inte tillsammans inomhus

- Glesa ut och märk upp avstånd vid arbetsplatser och andra sittplatser

- Om ditt arbete kräver besök/arbete på en etablering så ska du minimera dessa i antal och tid

- Stanna hemma om du inte är helt frisk

 

Cheferna samordnar

På grund av verksamheternas olika förutsättningar kan en säker covid-19-hantering se olika ut på samma etablering.

Chefen har ansvaret att med berörda chefer stämma av så att reglerna efterlevs på ett likartat sätt och/eller att det genom kommunikation skapas förståelse för de olika förutsättningar som gäller på etableringen.

Vid frågor eller funderingar kontakta Fredrik Göransson

 

 

Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja