EU-initiativet som ska förnya och förenkla vår elkonsumtion

För att minska påverkan på miljön och göra det enklare för dig som elkund vill EU samordna och utveckla energitjänster på europeisk nivå. Man har valt ut 18 partners inom energisektorn runtom i Europa, där Vattenfall är utvald som nordisk samarbetspartner. EU står för 70 procent av utvecklingskostnaderna, övriga kostnader står respektive partner för. Vi har valt att utveckla en mobilapp under arbetsnamnet Energichecken, som vi nu söker testpiloter till.

Christina Svalstedt, ansvarig projektledare på Vattenfall, berättar mer om projektet:

Vad är syftet med EU-projektet?

Projektet, som är en del av EU-initiativet Horizon 2020, handlar om att samverka med andra energitjänsteföretag i Europa – elbolag, värmeleverantörer, solcellsinstallatörer etcetera – för att utveckla innovativa tjänster inom energieffektivisering. Till exempel att kunna styra efterfrågan, att få oss konsumenter att förbruka el när det finns gott om el i systemet. Det blir billigare för konsumenten samtidigt som det minskar belastningen på både elnätssystem och miljö.

Idag finns det bra möjligheter till detta tack vare avancerad teknik. I Sverige har vi inte råkat ut för det som är ganska vanligt i andra länder, inte minst i USA, att man periodvis behöver stänga av elen för att undvika strömavbrott på grund av för hård belastning på elnätet.

Varför blev just Vattenfall utvald till projektet?

Kravet från EU var att man både skulle vara nät- och elleverantör och att bolagets kunder skulle ha moderna elmätare installerade hos kunderna. Vattenfall uppfyllde alla dessa kriterier. Liknande elbolag har valts ut i Italien, Spanien och Frankrike. Vi såg det som en bra möjlighet att tillsammans med våra kunder utveckla och testa nya tjänster och tackade ja.

Hur kan projektet gynna mig som elkund?

Du får insikt i din energianvändning och lär känna ditt hus bättre. På sikt kommer du också att kunna styra husets värme. Har du solceller på ditt tak ska du kunna se din solenergiförbrukning och hur mycket du har sålt vidare. Resultatet blir förhoppningsvis att du kan använda din energi mer effektivit och därmed spara både pengar och miljöresurser.

Varför valde ni att utveckla just en mobilapp?

Många i Sverige har idag tillgång till en smartphone. Appar är ett enkelt sett att ta till sig information och att kommunicera via. Du kan själv bestämma när du vill gå in och titta i appen, som visar din förbrukning i kilowattimmar och i kronor både i realtid och historiskt. Den ger också fördjupning genom olika grafer och en möjlighet att jämföra dig mot andra och dig själv under olika perioder.

Nu söker ni kunder som vill testa och utveckla appen?

Det stämmer. Vi söker 2 500 kunder som bor i hus eller har ett fritidshus i vårt elnätsområde, som vill vara testpiloter under ett år. Till att börja med testar vi en app där kunden kan följa sin energianvändning och få goda råd för att kunna använda sin energi mer effektivt. Nästa steg är att addera bland annat värmestyrning och en speciell funktion av solelsproduktion. Resultatet från pilotprojektet ska lämnas in till EU i form av en slutrapport 2019.