Våra energikällor

Din el kommer från sol, vind, vatten och kärnkraft - ingenting annat. Du kan själv välja om din el ska komma från enbart solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft.

Vindkraftverk

100 % Solkraft

Solkraft är världens äldsta energikälla men vår nyaste. Vi köper in Solkraften i Europa för att kunna leverera solkraft till så många som möjligt. Du betalar ett tillägg på 1,9 öre/kWh vilket innebär ungefär 4 kr extra i månaden för en lägenhet och 30 kr för ett eluppvärmt hus. Läs mer om hur det fungerar på sidan om solkraft.

100 % Vatten

Nära hälften av Sveriges el kommer från vattenkraft. Vi äger över hundra vattenkraftstationer i Norden och driften orsakar näst intill inga utsläpp av växthusgaser.

100 % Vind

Vindel är en förnybar energikälla med låga miljöskadliga utsläpp. Du betalar ett tillägg på 1,90 öre/kWh, vilket innebär ungefär 4 kr extra i månaden för en lägenhet och 30 kr för ett eluppvärmt hus.

100 % Kärnkraft

Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och har mycket liten miljöpåverkan. Vi driver sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer med höga krav på säkerhet och avfallshantering.

Gör du inget val, får du en mix

Energimix är en blandning av olika energislag: vatten, vind och kärnkraft. Information om energimixen för föregående år och den påverkan elproduktionen har på miljön finner du på sidan om elens ursprung.