ShingEl är en modern takpanna med fullt integrerade solceller. Hållbart material och snygg design gör att det inte bara ser ut som en vanlig takpanna, utan ersätter den helt och hållet.

Användarvänligheten har fått stort fokus i designen då man försökt efterlikna konstruktionen vid traditionell taktäckning. Under utvecklingen av konstruktionen gjordes användartester tillsammans med takläggare och byggherrar för att förbättra användarvänligheten ytterligare. Hela konstruktionen är utvecklad i Sverige enligt svensk byggstandard. 

Soltech-ShingEl-480x385.jpg

Soltaket är designad att läggas tillsammans med Benders platta betongpanna Carisma och i kombination med Benders övriga sortiment får du 30 års garanti. Solpannorna läggs likt en traditionell betongpanna på vanlig strö- och bärläkt i trä, vilket ger en snabb och trygg läggning. Infästningssystemet är en del av designen så det blir inga extra kostnader för skenor eller övrigt infästningssystem.

Återvunna solceller

Panelerna är konstruerade ur ett ekodesignperspektiv, där målet är att produkten till 100 procent återvinns. Idag kan mer än 80 procent av solcellen återvinnas och göras om till nya solceller. Även på solcellsfabriken sitter solceller som används för att göra nya solceller bidrar till en renare miljö som påverkar oss alla. 

Eftersom soltaket ersätter andra byggnadsmaterial så betalar du bara för paneler som är de som utgör ditt tak. Som bonus förkortas byggprocessen. Denna typlösning ger arkitekter bästa tänkbara förutsättningar att vara kreativa, både vid nybyggnation och vid bevarandet av karaktären hos äldre hus, oavsett taktyp.

Garantier: 

  • Paneler – Soltech ShingEl 10 år och en effektgaranti på minst 90 procent efter 10 år och 80 procent efter 25 år.
  • Takpannor ifrån Benders 30 år.

Produktblad ShingEl