Kompletterande uppgifter inför solcellsbeställning

taklängd_600x400.png


Taklängd

Ange takets längd i centimeter. Minsta tillåtna mått är 200 cm (2 m), största tillåtna mått är 20 000 cm (200 m). 

takbredd_600x400.png
Takbredd

Ange takets bredd, takfot till taknock, i centimeter. Minsta tillåtna mått är 150 cm (1,5 m), största tillåtna mått är 15 000 cm (150 m). 

takhöjd_600x400.jpg
Mark till takfot

Ange höjd från mark till takfot i centimeter.Största tillåtna mått är 2 000 cm (20 m).

taknock-höjd_600x400.jpg
Höjd från mark till taknock

Mät takets högsta punkt och ange i centimeter.


hus_600x400.png

Takvinkel

Ange takvinkeln. Du kan mäta den med hjälp av ett mätverktyg i mobilen eller med hjälp av ett vinkelmått eller en gradskiva.

hus_600x400.png

Väderstreck

Ange väderstrecket som takytan som du vill installera solceller vetter åt. Väderstrecket används för att beräkna hur mycket solel du kan producera.

hus_600x400.png


Takanordningar

Ange vilka takanordningar ( tex skorsten, ventilationsrör, takfönster, stege etc) du har och hur många av varje som finns på taket.

Undertak 600x400.jpg

Material undertak

Undersök vilket material ditt undertak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar.

Undercentral 600x400.jpg

Största säkring på eventuell undercentral

Informationen finns på säkringarna, skriven som “CXX”.

växelriktare_600x400.jpg

Wifi vid växelriktarplacering

För att koppla din växelriktare till internet via wifi behöver du ha minst 1 Mbit stabil wifi-hastighet nedströms. Det finns flera tjänster på internet som enkelt låter dig kontrollera din trådlösa hastighet. Växelriktaren väger 15-30 kg och bör monteras i närheten av din elcentral på en vägg med 1,9x1,6 m fri yta. Växelriktaren ger upphov till ett lågt brummande ljud och bör inte utsättas för regn, snö eller direkt solljus. Växelriktaren kan även kopplas upp via en nätverkskabel.

plåttjocklek_600x400.png


Tjocklek på takplåt

Använd ett skjutmått för att mäta takets plåttjocklek.

takbjälke-bredd-600x400.jpg

Bredd takstolar

Mät bredden på takstolarnas vertikalt gående reglar och ange i centimeter

Foton

måttsatt skiss_600x400.png


Måttsatt skiss på tak

Ladda upp en måttsatt skiss på ditt tak. Placera ut och ange även avstånd till takinstallationer, exempelvis skortsten. Ange mått i centimeter. 

hus_tomt_600x400.png

Foto på hus och tomt

Ta ett foto på ditt hus, inklusive tak och 2 meter framför huset. Vi behöver informationen för att säkerställa att byggställningarna får plats. Om du vill installera solceller på flera tak behöver vi en bild per tak.

Hängrännor 600x400.jpg

Foto på hängrännor

Ta en bild på hängrännorna till det tak där solpanelerna ska installeras.

Gavel 600x400.jpg

Bild på gavel

Ta ett foto på hela gaveln av det tak där solcellerna ska installeras.

Närbild tak 600x400.jpg

Närbild på tak

Ta en bild från 0,5-1 meters håll på taket som solpanelerna ska monteras på.

Undertak 600x400.jpg

Foto på undertaksmaterialet

Lyft på några takpannor och en bild från 0,5-1 m håll på undertaksmaterialet. Strö- och bärläkt ska synas.

Undercentral 600x400.jpg


Foto på elcentral (invändigt)

Bifoga ett tydligt foto på insidan av elcentralen där säkringarna sitter. En mobilbild fungerar bra.

mätarskåp_600x400.png



Foto på mätarskåp (invändigt)

Bifoga ett tydligt foto på insidan av mätarskåpet, där huvudsäkringar och elmätare sitter. En mobilbild fungerar bra.

Undercentral 600x400.jpg

Foto på eventuell undercentral

Om du har en undercentral, ta ett foto på insidan, där säkringarna sitter. 

Placering 600x400.jpg

Bild placering elmätare

Gör en ritning eller markera på en satellitbild var din elmätare är placerad

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja