Felsök din solcellsanläggning

Du kan ofta åtgärda flera vanliga fel med din solcellsanläggning genom att gå igenom vår checklista.

Läs igenom checklistan för att felsöka din anläggning eller klicka på en av knapparna nedan för att komma direkt avsnittet om ditt problem.

Ingen elproduktion

Ojämn energiproduktion

Ingen internetanslutning

 

Varför producerar inte min anläggning någon el?

 

1. Har du fått klartecken från ditt elbolag efter installationen? När dina solceller installerats meddelar vi ditt nätbolag att din anläggning är färdig. Innan du kan slå på din anläggning behöver du invänta klartecken från dem. Ofta behöver nätbolaget först byta din elmätare, annars kan din elproduktion registreras som elförbrukning. 

Har du frågor angående när du kan starta din anläggning så vänder du dig till ditt elnätsbolag.

Äger vi på Vattenfall ditt elnät så hittar du mer information och svar på vanliga frågor på Vattenfall Eldistributions webbplats.

 

2. Är anläggningen påslagen? Kontrollera om DC-brytaren under växelriktaren är påslagen. Om inte, slå på anläggningen genom att vrida på den.


3. Har din växelriktare slutat att fungera?
Är växelriktarens display mörk/svart så börjar du med att kontrollera samtliga säkringar i ditt säkringsskåp, inklusive huvudsäkringen. Kontrollera även dina jordfelsbrytare och åtgärda eventuella problem med dessa.

Därefter testar du att starta om din anläggning. Det kan behövas exempelvis efter ett strömavbrott.

Är displayen fortsatt svart så kontaktar du oss så hjälper vi dig vidare.

Till kontaktformuläret


4. Visar displayen  på växelriktaren en felkod eller ett felmeddelande? 

Har du en växelriktare från Sungrow hittar du information om vad felkoderna betyder i användarhandboken:

Användarhandbok för Sungrow

Har du en växelriktare från Solaredge så hittar du förklaringar till vad lamporna och omkopplaren indikerar i vår snabbguide:

Solaredge - status och prestandaindikationer

Om problemet kvarstår är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig vidare. 

Till kontaktformuläret

 

5. Blinkar någon lampa på växelriktaren? Din växelriktares LED-lampor indikerar systeminformation, exempelvis fel och prestanda.

Läs mer vad de olika lamporna signalerar här: 

Användarhandbok för växelriktare från Sungrow

Växelriktare från Solaredge - status och prestandaindikationer


6. Täcks panelerna av snö?
  Om dina paneler täcks av ett tjockt lager snö upphör produktionen mer eller mindre helt. Behöver panelerna skottas så rekommenderar vi att du anlitar behörig personal som använder sig av säkerhetsutrustning - solcellernas glasyta är ömtålig och hal och det är lätt att skada panelerna eller falla ner från taket.

 

Varför producerar inte alla paneler lika mycket? 

I normalfall producerar en solcellsanläggning kring 75-80% av den installerade effekten. Produktionen varierar i snitt med runt 10% per år på grund av olika väderförhållanden.

Om du med hänsyn till informationen ovan bedömer att din anläggning inte producerar tillräckligt så försök först hitta och avhjälpa felet själv. Kontakta oss om du inte lyckas,  så hjälper vi dig vidare.

 

1. Beror problemen på väderförhållanden? Väder kan påverka elproduktionen. Vid molningt eller dåligt väder så kan elproduktionen bli mindre eller ojämn. Se över hur anläggningen har producerat de senaste månaderna eller det senaste året - kan du se liknande skillnader i produktionen historiskt? Verkar skillnaden bero på vädret?

 

2. Är panelerna helt eller delvis täckta av smuts eller skuggas de? Om dina paneler delvis är täckta av snö så kan elproduktionen minska och vid helt snötäckta paneler producerar de närapå ingen el alls. Ta hjälp med att snöröja panelerna vid behov.

Smuts, skugga eller löv kan ibland störa produktionen. Rengör panelerna med rengöringsmedel och verktyg anpassade för att tvätta solpaneler eller avlägsna skuggande föremål .

Mer om att höststäda solpaneler

Mer om snö och solpaneler

 

3. Är en eller flera paneler skadade?  Om du misstänker eller vet om att en en panel skadats, kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Till kontaktformuläret

 

Varför har min anläggning inte internetanslutning?


1. Har din växelriktare förlorat internetuppkopplingen?  Börja med att kontrollera wifi-täckningen där växelriktaren är installerad. Du behöver ha en stabil nedströmshastighet på minst 1 Mbit/s. Åtgärda eventuella problem med ditt wifi och koppla därefter upp växelriktaren igen. Det gör du enkelt i din app. 

Är din växelriktare ansluten via kabel så kontrollerar du att sladden sitter i och att den inte skadats.

Läs mer om hur du kopplar din växelriktare till wifi här


2. Har du nyligen bytt bredbandsleverantör, wifi-lösenord, router eller annan hårdvara?
I så fall måste växelriktaren kopplas mot internet igen. Följ steg för steg-guiderna nedan:

Koppla växelriktare från Sungrow till wifi

Koppla växelriktare från Solaredge (före 2018) till wifi 

Koppla växelriktare från Solaredge (efter 2018) till wifi

Koppla växelriktare från Growatt till wifi


3. Inget av ovan hjälper.
Kontakta oss om problemen kvarstår så hjälper vi dig vidare.

Till kontaktformuläret

 

 

 

Vanliga frågor och svar om problem med solcellsanläggning

Vad gör jag om min växelriktare har fastnat i night mode?

Kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Till kontaktformuläret

Vad gör jag om blixten slagit ner i min solcellsanläggning?

Blixtnedslag omfattas inte av din produktgaranti, så du behöver göra en skadeanmälan hos ditt försäkringsbolag.

Du behöver också göra en felanmälan till oss, så hjälper vi dig vidare.

Till kontaktformuläret

Min ethernetkabel är trasig - vad gör jag?

Kontakta oss, så hjälper vi dig att boka en behörig installatör som kan åtgärda felet eller byta ut din kabel.

Till kontaktformuläret

Hur anmäler jag ett försäkringsärende?

1. Kontakta ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. Är ditt ärende ett försäkringsärende så kommer ditt försäkringsbolag därefter att skicka en reparatörsrapport till dig.

2. Skicka in reparatörsrapporten till oss, antingen via e-post eller vanlig post.

E-post:
solceller@vattenfall.com 

Adress:
Vattenfall Kundservice 
Att: Solceller 
Box 13880 30 
Näsåker

3. När vi har fått din reparatörsrapport anmäler vi ditt ärende till våra reparatörer. De kontaktar dig för att boka en tid för att inspektera skadan.

4. Efter inspektionen gör vi en beräkning på vad det skulle kosta att laga din solcellsanläggning och skickar denna till dig.

5. Du skickar kostnadsberäkningen till ditt försäkringsbolag. När de har godkänt reparationskostnaden hör du av dig till oss.

6. Vi kontaktar våra reparatörer och de bokar in en tid med dig för att utföra reparationen.

7. När arbetet är klart skickar vi fakturan till dig. Du betalar den och kontaktar därefter ditt försäkringsbolag gällande din ersättning. 

Min egendom skadades när mina solceller levererades - vad gör jag?

Vid egendomsskador i samband med leverans ska du vända dig till transportföretaget. Vi kan hjälpa dig med kontaktuppgifter om du inte har fått dem i samband med skadan.

Exempel på egendomsskador skulle kunna vara förstörd gräsmatta, en påkörd brevlåda eller liknande.

Vi på Vattenfall kan inte företräda dig som kund i försäkringsärende.

Till kontaktformuläret

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja