Frågor och svar om Elpriser och avtal

 

Välj ämne:

Pris

Vad du betalar beror på vilket avtal du har. Vi har både rörliga och fasta elpriser. Jämför våra elavtal och välj ett elavtal som passar dig och ditt boende med vår prisberäknare.

Det går inte att säga en specifik period, eftersom elpriset följer priserna på den nordiska elbörsen. Läs våra rekommendationer för att se vilket elavtal vi rekommenderar just nu.

På vår sida om hur elmarknaden ser ut just nu kan du läsa vår prognos för den närmaste tiden, och vilket elavtal som är mest fördelaktigt just nu.

Nej, ett fast pris hos Vattenfall är fast och ändras inte under bindningstiden. Det är bara skatt och moms som kan ändras.

Årsavgiften som baseras på din årsförbrukning är uppdelad på 12 månader, vilket innebär att du betalar ca 17-39 kronor per månad beroende på vilken avtalstyp du valt och din förbrukning.

1. Elpris - den el du förbrukar
Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din el. Dels kan du minska mängden el du använder, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift
Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Se därför till att du inte har en större huvudsäkring än du behöver. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder.

3. Skatter 
I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent. 

Läs mer om fakturans olika delar på vår fakturaförklaring.

Avtal

För att använda din bytesrätt kontaktar du vår kundservice på 020-82 00 00 så hjälper vi dig.

Bytesrätt ger dig som har avtal med fast pris rätten att teckna om ditt elavtal under avtalsperioden om elpriserna skulle sjunka. Du kan läsa mer om bytesrätt på vår sida om fast avtal. Kontakta kundservice när du vill använda din bytesrätt.

Vi har samlat våra avtalsvillkor för el, elnät och fjärrvärme på en och samma sida - Avtalsvillkor.

Elområden

Elområde är en geografisk indelning i område som affärsverket Svenska Kraftnät gjort. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. Om produktionen i området inte räcker för att täcka efterfrågan, eller tvärt om, kan priset i detta område skilja från elområdena bredvid.

Elområden infördes efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Det beror på att det ska råda fri konkurrens inom Europa. Tidigare har Svenska Kraftnät stängt gränserna och möjligheten till export när det varit svårt att få ner tillräckligt med el till södra Sverige. Nu får de inte göra så längre enligt överenskommelse med konkurrensmyndigheten inom EU.

Istället är Sverige indelat i fyra elområden. När efterfrågan i ett område är högre än utbudet stiger elpriset där, men export till angränsade områden inom och utom landet är möjlig om någon vill betala det pris som gäller. Redan idag är Danmark indelat i två elområden, Finland i ett och Norge i fem elområden.

Ja, olika priser gäller i olika elområden, då våra priser är styrda av hur prisbilden ser ut i de aktuella elområdena. Har du avtal i olika elområden kommer du därför få olika priser.