Placering av luftvärmepump

För att du ska få ut maximal effekt av din luftvärmepump är det viktigt att luftvärmepumpen placeras på rätt sätt. Här är några saker som är bra att tänka på innan du bestämmer dig.

Så placerar du luftvärmepumpens inomhusdel

Placeringen av inomhusdelen är väldigt viktig eftersom den har betydelse för hur mycket energi du kan spara. En luftvärmepump reducerar uppvärmningsbehovet med upp till 55 procent, beroende på placeringen och husets planlösning.

Du behöver inte ha öppen planlösning men tänk på att en luftvärmepump behöver utrymme - speciellt framåt. Därför rekommenderar vi att du placerar den så högt upp som möjligt. Det beror på att luftvärmepumpens fläktar trycker den varma eller kalla luften framåt och hindras därför av hinder som stängda dörrar.

Värmepumpen ska även placeras så centralt som möjligt i bostaden för att värmen ska få maximal spridning till så många rum som möjligt. Gärna i ett stort rum som hallen eller vardagsrummet, men helst inte nära sovrummet om du är mycket ljudkänslig. Det kan vara bra att tänka på vilka rum du vill ska få mest värme eftersom man räknar att temperaturen sjunker 1-2 grader för varje tröskel som passeras. Ställ därför in temperaturen på värmepumpen ett par grader högre, exempelvis 22˚C.

Luftvärmepumpar för fritidshus

Har du begränsat utrymme, till exempel i fritidshuset eller tror att värmepumpen blir bäst placerad över en dörr (vilket är en väldigt vanlig lösning), är det viktigt att du väljer en liten pump Det beror på att det krävs minst 3 cm till taket för att kunna lyfta innedelen på plats. Dock brukar man rekommendera ett ännu större avstånd för maximal effekt, runt 5-10 cm så att luftvärmepumpen får ett tillräckligt bra luftflöde.

Placering i flervåningshus

Har ditt hus flera våningar? En vanlig lösning är då att placera luftvärmepumpen i en trappa, förutsatt att den är öppen. Har du en stängd trappa kan det vara bättre att placera luftvärmepumpen på nedervåningen och installera en så kallad Airmove, för att på ett effektivt sätt sprida värmen till övervåningen och i hela huset. Detta är även en bra lösning om du vill placera pumpen i källaren men vill få användning för värmepumpen till resten av bostaden.

Placering av utedelen

Placeringen av utedelen är inte lika avgörande, men det kan vara bra att vara medveten om vissa faktorer. Utedelen kan också placeras på ett markstativ. Då krävs det att underlaget är jämnt och stabilt så att värmepumpen står stadigt. En regel är att den ska sitta 40 – 100 cm från marken, eftersom luftvärmepumpen vintertid gör automatiska avfrostningar och det kan bildas is på undersidan och med tanke på hur mycket snö som kan falla. Avståndet mellan utedelen och innedelen får inte heller vara för långt, fem meter ingår i det fasta priset. Vill du placera den längre bort behöver du extra långa rör och då tillkommer en kostnad för installationen.

Bra att tänka på:

  • För bästa effekt ska pumpens inomhusdel placeras så högt och luftigt som möjligt, på en central plats i huset, så att värmen sprids effektivt. Installatören kan ge dig råd för just din bostad.
  • Räkna med 1-2 °C lägre temperatur i rummen som ligger långt bort från inomhusdelen.
  • Låt dörrarna mellan rummen stå öppna, för då får du störst nytta av pumpen.
  • Sänk termostaterna på dina element med ett par grader så att de inte förbrukar onödig energi.
  • Vissa modeller är tystare än andra. Riktvärden att sträva efter är 25-40 dB för inomhusdelen och 45- 50 dB för utomhusdelen.

Om du redan har en luftvärmepump