• Ansök digitalt hos Boverket eller via blankett hos Länsstyrelsen.
    Digital ansökan . Blankett.
  • Privatpersoner ansöker senast sex månader efter att projektet påbörjats.
  • Den 8 april 2019 meddelade regeringen att solcellsstödet skall ligga på
    20 % av investeringskostnaden inklusive arbetskostnad.
  • De ärenden Länsstyrelsen hinner behandla innan 8 maj 2019, kan fortfarande få den gamla bidragsnivån på 30 %.
  • Solcellsstödet beviljas så länge de avsatta pengarna räcker.
  • Tänk på att solcellsstödet inte kan kombineras med andra stöd, så som ROT-avdraget. Om du blir beviljad både solcellsstöd och ROT-avdrag, får du betala tillbaka ROT-avdraget. (Solna 10 juli 2019)
  • Läs mer hos Energimyndigheten

Rotavdrag eller solcellsstöd?

Du kan ansöka om rotavdrag istället för solcellstöd.

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

 

Våra solcellspaket och priser

Solcellspaneler eller soltak? Läs mer om våra solcellspaket.

Läs mer 

Med hjälp av Solcellsguiden kan du räkna ut vad priset för solpaneler skulle bli på ditt hus.

Till Solcellsguiden