Okej Ja Nej Nej tack Avbryt Återanvänd uppgifter Annan Annat Okänt Välj Offertunderlag för solceller Fyll i uppgifterna nedan för att få en fullständig offert på solceller för {address}. Informationen du fyller i sparas automatiskt i din webbläsare. Offertunderlaget är giltigt i 90 dagar. Tjänsten kan inte tillhandahållas Det verkar som att din länk är trasig eller för gammal. Gör om {skURL} för att få en ny länk. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Kontakten med servern tog för lång tid. Är du säker på att ditt nätverk fungerar? Återanvänd sparade uppgifter? Du har besökt den här sidan tidigare och fyllt i vissa uppgifter. Vill du fortsätta använda dem eller börja om på nytt? Tekniskt fel Det verkar som att din länk är trasig eller för gammal. Gör om {skURL} för att få en ny länk. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Ett fel uppstod. Försök igen om en stund. Göm sammanfattning Visa sammanfattning Fastighetstyp Välj fastighetstyp Villa Lantbruk, privatperson Fastighet på ö utan broförbindelse Lantbruk, företag Kommersiell byggnad Vi kan tyvärr inte leverera solceller till ditt hus. Du hittar mer information om solceller till företag på: https://vattenfall.se/foretag/energilosningar/solceller/ Ange typ av fastighet du vill installera solceller på. Den här tjänsten är riktad till privatpersoner så ägs fastigheten av ett företag bör du vända dig till Vattenfalls företagsavdelning. Detta är ett otillåtet värde för detta fält Du måste ange ett värde för detta fält Detta är ett otillåtet värde för detta fält Detta är ett otillåtet värde för detta fält 1. Uppgifter om tak Vill du installera solceller på flera tak kan du lägga till så många tak du behöver. Lägg till ett tak Tak Tak: {countLabel} Typ Storlek Väderstreck {errorCount} fel {errorCount} fält saknas eller är fel Radera detta tak Är du säker på att du vill radera uppgifterna du har fyllt i för detta tak? Åtgärden kan inte ångras. Takmaterial Taktyp Ta reda på vilken taktyp du har. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker.{br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Vi installerar endast solceller på tak med takpannor och på plåttak. Vi installerar inte på tak av exempelvis shingel, papp, gummi, PVC eller eternit. Välj taktyp Takpannor Falsad plåt Korrugerad plåt Material Takmaterial Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. Vi installerar inte solceller på falsad plåt av aluminium, koppar, zink, rostfritt stål eller galvaniserad plåt. Vi installerar inte solceller på tak av decra eller plegel. Aluminium Koppar Decra Galvaniserat Plegel Rostfritt stål Stål Zink Tjocklek plåt Tjocklek plåt De flesta plåttak är tjockare än 0,5 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd i så fall gärna ett skjutmått. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på falsad plåt som är tunnare än 0,5 mm Tjockare än 0,5 mm 0,5 mm Tunnare än 0,5 mm Falshöjd i millimeter Enklaste sättet att mäta falshöjden är att använda en tumstock som du ställer intill falsen. Finns undertak Kan du se ytterplåten inifrån byggnaden saknas undertak. Om du inte kan se plåten inifrån finns undertak. Undertak Undertak finns Undertak finns inte CC-mått, i cm CC-måttet är avståndet mellan mitten på en takbjälke till mitten av nästa takbjälke. Det mäts enklast från insidan av taket. Ibland kan du även mäta avståndet på undersidan av utskjutande tak. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på tak med större avstånd än 60 cm mellan de bärande bjälkarna. Bredd på takstolarnas reglar, i mm Bredd på takstolarnas reglar är bredden på en takstols regel. Det mäts enklast från insidan av taket. Ibland kan du även mäta bredden på undersidan av utskjutande tak. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på tak med mindre bredd än 45 mm på de bärande bjälkarna. Så bred takstol finns inte, kontrollera värdet och tänk på att ange millimeter. Vi installerar inte solceller på tak av enkupigt tegel, glaserade takpannor, platt takpanna, Zanda panna eller Bender tvilling. Betong Tvåkupigt tegel Enkupigt tegel Glaserade takpannor Platt takpanna Zanda panna Bender tvilling Takunderlag Lyft på en takpanna och undersök vilket material ditt undertak består av. Informationen kan även finnas i husets överlåtelsehandlingar.{br} Råspont är brädor som kan kilas fast i varandra via långsidan. Material takunderlag Vi installerar inte solceller på tak med ditt takunderlag. Råspont Duk Masonit Spån Flis Pert Bärläkt, mått i mm Mät höjd och bredd på den horisontella bärläkten och ange i millimeter. Ex: 45x77 mm . De flesta aluminiumplåttak är tjockare än 0,7 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd i så fall gärna ett skjutmått. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på aluminiumtak som är tunnare än 0,7 mm Tjockare än 0,7 mm 0,7 mm Tunnare än 0,7 mm De flesta plåttak är tjockare än 0,5 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd i så fall gärna ett skjutmått. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på plåttak som är tunnare än 0,5 mm. Form korrugerad plåt Se exempel på plåtformer på bilden nedan. {br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Form korrugerad plåt Kantig Våg Pannplåt Hur är plåten fäst Ta reda på om plåten är fäst med spikar eller skruvar. Plåtfästning Spikad Skruvad Takmått Taklängd, i cm Ange takets längd i centimeter. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Takbredd, i cm Ange takets bredd i centimeter. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Mark till takfot, i cm Ange den lägsta höjden från mark till tak. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Mark till nock, i cm Ange den högsta höjden från mark till tak. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Total takyta detta tak: {area} m². {length} {unit} blir {result} meter Ange ett värde mellan {low} och {high} {unit} Den totala takytan behöver vara mellan {minimum} och {maximum} m². Takytans väderstreck Ange vilket väderstreck takytan där solcellerna ska monteras vetter åt.{br} Vi behöver informationen för att beräkna hur mycket fossilfri solel din anläggning kan producera. Sydöst Öst Sydväst Syd Väst Takform Vi kan för närvarande inte installera solceller på denna taktyp. Ange vilken takmodell du har. Vi behöver informationen för att veta på hur stor yta du kan installera solceller. Ange din exakta takvinkel. Du kan mäta den med hjälp av ett mätverktyg i mobilen eller med hjälp av ett vinkelmått eller en gradskiva. Takmodell Takvinkel Välj takmodell Sadel Mansard Valmat Pulpett Platt Övrigt Takanordningar Ange vilka och hur många takanordningar du har.{br} Vi behöver informationen för att veta på hur stor yta du kan installera solceller. Takanordning Antal Skorsten Takstege Ventilationsrör Glidskydd Takfönster Snörasskydd Ange takanordning Bilder på hus och tomt Bild på hus och tomt framifrån Ta ett foto på ditt hus, inklusive tak och 2 meter framför huset.{br} Vi behöver informationen för att se till att byggställningarna får plats. Måttsatt skiss på tak Ladda upp en måttsatt skiss på ditt tak. Placera och skriv ut avstånd till takanordningar, exempelvis skorsten. Ange måtten i centimeter.{br} Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Närbild på fals Ladda upp en bild som tydligt visar hur plåtens fals ser ut.{br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Närbild på taket Ta en bild från 0,5-1 meters håll på taket som solpanelerna ska monteras på. Bild på gavel Ta ett foto på hela gaveln av det tak där solcellerna ska installeras. Närbild på hängränna Ta en bild på hängrännorna till det tak där solpanelerna ska installeras. Närbild på takunderlag Ta en bild från 0,5-1 meters håll på materialet under takpannorna. 2. El Uppgifter om ditt abonnemang och anläggning. Abonnemang och utrustning Nätägare Du ser vilken nätägare du har på fakturan från ditt elnätsbolag. Din nätägare kan, men måste inte, vara samma företag som ditt elbolag. Årlig elförbrukning Välj intervall av förbrukning Anläggnings-ID Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Mätarnummer Du hittar ditt mätarnummer på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Fastighetsbeteckning Du hittar din fastighetsbeteckning på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Årlig elförbrukning Du hittar årsförbrukning på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Mindre än 5 000 kWh 5 001 - 10 000 kWh 10 001 - 15 000kWh Över 15 000 kWh Huvudsäkring Du kan se vilken huvudsäkring du har på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Den framgår också av färgen på bottenplattan på huvudsäkringen i ditt mätarskåp. Grå är 16 A, blå är 20 A, gul är 25 A, svart är 35 A och vit är 50 A. Välj huvudsäkring 6A 10A 16A 20A 25A 35A 50A 63A Placering elcentral Ange om din elcentral är placerad utomhus eller inomhus. Ange placering elcentral Inomhus Utomhus Placering elmätare Ange var din elmätare är placerad. En nisch är en urholkning i en vägg eller mur. Placering elmätare Ute - nisch (urholkning) Ute - fasadskåp Ute - stolpe Källare Undercentral Undercentral är en extra elcentral som är kopplad till din huvudelcentral. Har du en undercentral Största säkring undercentral Säkringens storlek framgår av färgen på bottenplattan på huvudsäkringen i centralen. Grå är 16 A, blå är 20 A, gul är 25 A, svart är 35 A och vit är 50 A. Kan anläggningen anslutas till internet via wifi? För att koppla din växelriktare till internet via wifi behöver du ha minst 1 Mbit stabil wifi-hastighet nedströms där du tror att den kan placeras. Växelriktaren väger cirka 30 kg och bör monteras i närheten av din elcentral på en vägg med 1,9x1,6 m fri yta. Växelriktaren ger upphov till ett lågt brummande ljud och bör inte utsätts för regn, snö eller direkt solljus.{br}Växelriktaren kan även kopplas upp via en nätverkskabel. Din installatör hjälper dig hitta en bra placering. Finns wifi Bilder på elutrustning Bild på elskåp Bifoga ett tydligt foto på insidan av ditt elskåp. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Bild placering elmätare Gör en ritning eller markera på en satellitbild var din elmätare är placerad. Bild på elcentral Bifoga ett tydligt foto på insidan av elcentralen där säkringarna sitter. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Närbild på undercentral Bifoga ett tydligt foto på undercentralen. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Symbol för uppladdning av fil Dra och släpp din fil här. Maximal storlek 8MB Välj fil Ta bort fil Avbryt uppladdning Klicka här för att visa filen Du måste ladda upp en bild Ett fel uppstod när filen laddades upp. Försök igen om en stund. Största tillåtna storlek är 8MB Ett fel uppstod när filen laddades upp. Försök igen om en stund. Filen måste vara i formatet png, jpeg eller PDF Säker på att du vill radera denna fil? Åtgärden kan inte ångras. 3. Övrig information Finns det något annat som vi bör känna till? Tänk på att inte skriva in personuppgifter eller annan känslig information. Du har svarat på {answered} av {total} frågor. Dina framsteg Visa vad som saknas Du är inte klar Du behöver fylla i alla uppgifter för att kunna se din sammanställning. saknar {unanswered} svar Sammanfattning Dina kontaktuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Tillagda tak Fastighetsinformation Extra kommentar/upplysning De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden - från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på {exchangePhone}. Mer information om hur vi behandlar persondata och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på vattenfall.se/personuppgifter. Du kan nå vårt dataskyddsombud på {DPOEmail} eller {DPOPhone}.{br}Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb. Läs mer om hur Vattenfall hanterar personuppgifter {URLPI}. 020 - 82 00 00 dpo.nordics@vattenfall.com 08 - 739 50 00 https://www.vattenfall.se/personuppgifter|här Skicka Uppladdade bilder Tack Vad händer nu? Just nu vill många investera i solceller och vänder sig till oss. Det är vi mycket glada över, men det innebär också att våra handläggningstider är längre än normalt. Det kan alltså dröja innan vi hör av oss för att stämma av de sista detaljerna i din offert, men vi arbetar så snabbt vi kan och ser fram emot att erbjuda dig en skräddarsydd solcellsanläggning av högsta kvalitet. Läs mer om solceller Old data reuse Fresh visitor Server error when retrieving opportunity. Missing zip code in opportunity. Timeout error. No record found. No ID value provided in URL. Roof added Roof deleted Error when user submitted the form
Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja