Återanvänd uppgifter Nej tack Ja Nej Skicka Radera Redigera Okej Du måste ange ett värde för detta fält Detta är ett otillåtet värde för detta fält Detta är ett otillåtet värde för detta fält Detta är ett otillåtet värde för detta fält Ange ett värde mellan {low} och {high} {unit} Den totala takytan behöver vara mellan {minimum} och {maximum} m². Återanvänd sparade uppgifter? Du har besökt den här sidan tidigare och fyllt i vissa uppgifter. Vill du fortsätta använda dem eller börja om på nytt? Offertunderlag för solceller Fyll i uppgifterna nedan för att få en fullständig offert på solceller för {address}. Informationen du fyller i sparas automatiskt i din webbläsare. Offertunderlaget är giltigt i 90 dagar. 1. Uppgifter om tak Vill du installera solceller på flera tak fyller du i uppgifter för varje tak separat. Lägg till ett tak Uppgifter om ditt abonnemang och anläggning. 2. El 3. Övrig information Fyll i fältet nedan om det finns något annat som vi bör känna till. Tänk på att inte skriva in personuppgifter eller annan känslig information. Göm sammanfattning Visa sammanfattning Tekniskt fel Just nu går det inte att nå offertunderlaget Det verkar som att din länk är trasig eller för gammal. Gör om Solcellskalkylatorn för att få en ny länk. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Det verkar som att din länk är trasig eller för gammal. Gör om Solcellskalkylatorn för att få en ny länk. Kontakta kundservice om problemet kvarstår. Ett fel uppstod. Försök igen om en stund. Du behöver fylla i alla uppgifter för att kunna skicka in ditt offertunderlag. Du behöver fylla i alla uppgifter för att kunna se din sammanställning. Nya solcellsofferter pausade På grund av osäkra leveranser och brist på kvalificerade installatörer har vi tillfälligt pausat att ta fram nya offerter. Du behöver därför avvakta med att fylla i ditt offertunderlag. Vi kontaktar dig när vi har mer information. Putsade väggar Har fastigheten putsade väggar Denna information är obligatorisk Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på fastigheter med putsade väggar eftersom vi inte kan fästa byggnadställningarna i väggen. Fastighetstyp Välj fastighetstyp Villa Lantbruk, privatperson Fastighet på ö utan broförbindelse Lantbruk, företag Kommersiell byggnad Ange vilken typ av fastighet du vill installera solceller på. Offertunderlaget är till för privatpersoner. Vi kan tyvärr inte leverera solceller till ditt hus. Just nu erbjuder vi inte solceller till företag. Tak Redigera Tak Typ Storlek Väderstreck Fel Fält saknas eller är fel Radera detta tak Är du säker på att du vill radera uppgifterna du har fyllt i för detta tak? Åtgärden kan inte ångras. Takform Takmodell Ange vilken takmodell du har. Vi behöver informationen för att veta på hur stor yta du kan installera solceller. Välj takmodell Sadeltak Mansard Valmat Pulpett Platt Övrigt Vi kan för närvarande inte installera solceller på denna taktyp. Takvinkel Ange din exakta takvinkel. Du kan mäta den med hjälp av ett mätverktyg i mobilen eller med hjälp av ett vinkelmått eller en gradskiva. Takanordningar Ange vilka och hur många takanordningar du har.{br} Vi behöver informationen för att veta på hur stor yta du kan installera solceller. Antal Skorsten Takstege Ventilationsrör Glidskydd Takfönster Snörasskydd Annan Ange takanordning Bilder på hus och tomt Bild på hus och tomt framifrån Ta ett foto på ditt hus, inklusive tak och 2 meter framför huset.{br} Vi behöver informationen för att se till att byggställningarna får plats. Ladda upp en måttsatt skiss på ditt tak Måttsatt skiss på tak Ladda upp en måttsatt skiss på ditt tak. Placera och skriv ut avstånd till takanordningar, exempelvis skorsten. Ange måtten i centimeter.{br} Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Du måste ladda upp en måttsatt skiss Närbild på fals Ladda upp en bild som tydligt visar hur plåtens fals ser ut.{br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Du måste ladda upp en bild Närbild på takunderlag Ta en bild från 0,5-1 meters håll på materialet under takpannorna. Du måste ladda upp en bild Närbild på taket Ta en bild från 0,5-1 meters håll på taket som solpanelerna ska monteras på. Du måste ladda upp en bild Bild på gavel Ta ett foto på hela gaveln av det tak där solcellerna ska installeras. Du måste ladda upp en bild Närbild på hängränna Ta en bild på hängrännan till det tak där solpanelerna ska installeras. Du måste ladda upp en bild Takmaterial Taktyp Ta reda på vilken taktyp du har. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker.{br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Vi installerar endast solceller på tak av takpannor, falsad plåt eller korrugerad plåt. Vi installerar inte på tak av exempelvis shingel, papp, gummi, PVC eller eternit. Välj taktyp Takpannor Falsad plåt Korrugerad plåt Annat Material Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. Välj material på plåten Vi installerar inte solceller på tak av decra eller plegel. Aluminium Stål Koppar Decra Plegel Typ av material Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. Tjocklek plåt Tjocklek plåt De flesta aluminiumplåttak är tjockare än 0,7 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd gärna ett skjutmåttför att mäta. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på aluminiumtak som är tunnare än 0,7 mm. Tjockare än 0,7 mm 0,7 mm Tunnare än 0,7 mm Okänt De flesta plåttak är tjockare än 0,5 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd gärna ett skjutmåttför att mäta. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på plåttak som är tunnare än 0,5 mm. Tjockare än 0,5 mm 0,5 mm Tunnare än 0,5 mm Form korrugerad plåt Se exempel på plåtformer på bilden nedan. {br} Vi behöver informationen för att veta vilka takfästen vi ska använda. Form korrugerad plåt Kantig Våg Pannplåt Hur är plåten fäst? Ta reda på om plåten är fäst med spikar eller skruvar. Plåtfästning Spikad Skruvad Finns undertak? Kan du se ytterplåten inifrån byggnaden saknas undertak. Om du inte kan se plåten inifrån finns undertak. Undertak Finns Finns inte CC-mått, i cm CC-måttet är avståndet mellan mitten på en takbjälke till mitten av nästa takbjälke. Det mäts enklast från insidan av taket. Ibland kan du även mäta avståndet på undersidan av utskjutande tak. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på plåttak med större avstånd än 60 cm mellan de bärande bjälkarna. Bredd på takstolarnas reglar, i mm Bredd på takstolarnas reglar är bredden på en takstols regel. Det mäts enklast från insidan av taket. Ibland kan du även mäta bredden på undersidan av utskjutande tak. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på tak med mindre bredd än 45 mm på de bärande bjälkarna. Så bred takstol finns inte, kontrollera värdet och tänk på att ange millimeter. Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. Takmaterial Vi installerar inte solceller på falsad plåt av koppar, aluminium, zink, rostfritt stål eller galvaniserad plåt. Stål Rostfritt stål Galvaniserad plåt Zink Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. De flesta plåttak är tjockare än 0,5 mm, men det är viktigt att du kontrollerar tjockleken om du är osäker. Använd gärna ett skjutmått för att mäta. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på falsad plåt som är tunnare än 0,5 mm. Tjockare än 0,6 mm 0,6 mm Tunnare än 0,6 mm Falshöjd i millimeter Enklaste sättet att mäta falshöjden är att använda en tumstock som du ställer intill falsen. Av säkerhetsskäl installerar vi inte solceller på plåttak med större avstånd än 60 cm mellan de bärande bjälkarna. Ta reda på vilket material ditt tak består av. Informationen kan finnas i husets överlåtelsehandlingar. Ta hjälp av en fackman om du är osäker. Material takpannor Vi installerar inte solceller på tak av enkupigt tegel, glaserade takpannor, platt takpanna, Zanda panna eller Bender tvilling. Betong Tegel Tvåkupiga tegelpannor Enkupiga tegelpannor Glaserade takpannor Platt takpanna Zanda panna Bender tvilling Takunderlag Lyft på en takpanna och undersök vilket material ditt undertak består av. Informationen kan även finnas i husets överlåtelsehandlingar.{br} Råspont är brädor som kan kilas fast i varandra via långsidan. Material takunderlag Vi installerar inte solceller på tak med detta takunderlag. Råspont Duk Masonit Spånskiva Plywoodskiva Pert Bärläkt, höjd x bredd, i mm Mät höjd och bredd på den horisontella bärläkten och ange i millimeter. Ex: 45x77 mm Takmått Taklängd, i cm Ange takets längd i centimeter. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Takbredd, i cm Ange takets bredd i centimeter. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Mark till takfot, i cm Ange den lägsta höjden från mark till tak. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Mark till nock, i cm Ange den högsta höjden från mark till nock. Vi behöver informationen för att kunna designa din anläggning. Total takyta detta tak: {area} m². {length} {unit} blir {result} meter Takytans väderstreck Ange vilket väderstreck takytan där solcellerna ska monteras vetter åt.{br} Vi behöver informationen för att beräkna hur mycket fossilfri solel din anläggning kan producera. Norr N Öst Ö Väst V Syd S Sydväst Sydöst Felaktigt värde Abonnemang och utrustning Nätägare Du ser vilken nätägare du har på fakturan från ditt elnätsbolag. Din nätägare kan, men måste inte, vara samma företag som ditt elbolag. Anläggnings-ID Du hittar ditt anläggnings-ID på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Mätarnummer Du hittar ditt mätarnummer på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Fastighetsbeteckning Du hittar fastighetsbeteckningen i husets köpekontrakt och/eller dina lånehandlingar. Du kan också kontakta Lantmäteriet eller använda deras online-tjänst Min karta. Årlig elförbrukning Välj förbrukningsintervall Du hittar årsförbrukning på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Mindre än 5 000 kWh 5 001 - 10 000 kWh 10 001 - 15 000kWh Över 15 000 kWh Huvudsäkring Du kan se vilken huvudsäkring du har på fakturan från ditt elnätsbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elnätbolagets hemsida. Den framgår också av färgen på bottenplattan på huvudsäkringen i ditt mätarskåp. Grå är 16 A, blå är 20 A, gul är 25 A, svart är 35 A och vit är 50 A. Välj huvudsäkring 6A 10A 16A 20A 25A 35A 50A 63A Placering elcentral Ange om din elcentral är placerad utomhus eller inomhus. Ange placering elcentral Inomhus Utomhus Placering elmätare Ange var din elmätare är placerad. Placering elmätare Ute - nisch (urholkning) Ute - fasadskåp Ute - stolpe Källare Undercentral Undercentral är en extra elcentral som är kopplad till din huvudelcentral. Har du en undercentral? Största säkring undercentral Du hittar informationen på säkringarna utskriven som ”CXX”. Eventuell övrig information Fyll i fältet nedan om det finns något annat som vi bör känna till. Kan anläggningen anslutas till internet via wifi? Finns wifi För att koppla din växelriktare till internet via wifi behöver du ha minst 1 Mbit stabil wifi-hastighet nedströms där du tror att den kan placeras. Växelriktaren väger cirka 30 kg och bör monteras i närheten av din elcentral på en vägg med 1,9x1,6 m fri yta. Växelriktaren ger upphov till ett lågt brummande ljud och bör inte utsätts för regn, snö eller direkt solljus.{br}Växelriktaren kan även kopplas upp via en nätverkskabel. Din installatör hjälper dig hitta en bra placering. Bilder på elanläggning Bild på elskåp Bifoga ett tydligt foto på insidan av ditt elskåp. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Bild placering elmätare Gör en ritning eller markera på en satellitbild var din elmätare är placerad. Bild på elcentral Bifoga ett tydligt foto på insidan av elcentralen där säkringarna sitter. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Närbild på undercentral Bifoga ett tydligt foto på undercentralen. En mobilbild fungerar bra. Du måste ladda upp en bild Sammanfattning Dina kontaktuppgifter Namn Adress Telefonnummer E-postadress Tillagda tak Fastighetsinformation Extra kommentar/upplysning De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden - från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på {exchangePhone}. Mer information om hur vi behandlar persondata och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på vattenfall.se/personuppgifter. Du kan nå vårt dataskyddsombud på {DPOEmail} eller {DPOPhone}.{br}Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb. Läs mer om hur Vattenfall hanterar personuppgifter {URLPI}. 020 - 82 00 00 dpo.nordics@vattenfall.com 08 - 739 50 00 https://www.vattenfall.se/personuppgifter|www.vattenfall.se/personuppgifter Tack Vad händer nu? Vi går igenom ditt offertunderlag och hör sedan av oss till dig för att stämma av de sista detaljerna innan vi tar fram din offert. Vi ser fram emot att erbjuda dig en skräddarsydd solcellsanläggning av högsta kvalitet. Läs mer om solceller Symbol för uppladdning av fil Dra och släpp din fil här. Maximal storlek Välj fil Radera fil Avbryt uppladdning Klicka här för att visa filen Ett fel uppstod när filen laddades upp. Försök igen om en stund. Största tillåtna storlek är Ett fel uppstod när filen laddades upp. Försök igen om en stund. Filen måste vara i formatet Säker på att du vill radera filen? Åtgärden kan inte ångras. Stapeln visar hur många frågor du är klar med. Just nu är du färdig med Visa saknade uppgifter Visitor left Use existing data New visitor Roof added Roof deleted Progress check Help section Submitted Submit error File upload error File wrong size File wrong format