Växelriktarens status och prestandaindikationer

Din växelriktare har en omkopplare och tre färgade LED-lampor vilka indikerar systeminformation, fel och prestanda. Så här tolkar du dem.

Huvudindikationer

LED: Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättningen att den blå LED-lampan lyser.

Beskrivning: Växelriktaren kommunicerar med övervakningsplattformen

SolarEdge-Status-Blå2-744x400.jpg

 


 

LED: Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättningen att den gröna LED-lampan lyser.

Beskrivning: Systemet producerar.

SolarEdge-Status-Grön-744x400.jpg

 


 

LED: Den gröna lampan blinkar.

Beskrivning: AC är ansluten men systemet producerar inte.

SolarEdge-Status-GrönBlinka-744x400.jpg

 


 

LED: Vilken kombination som helst av LED-lampor under förutsättningen att den röda LED-lampan lyser.

Beskrivning: Systemfel

SolarEdge-Status-Röd-744x400.jpg

 

 

Information om systemets prestanda

LED: Den blå LED-lampan lyser medan den gröna LED-lampan blinkar.

SolarEdge-Status-BlåGrönBlink2-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Optimerare ej parade "S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan blinkar.

SolarEdge-Status-GrönBlinka-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Optimerare ej parade "No S_OK".

 


 

LED: Alla LED-lampor blinkar.

SolarEdge-Status-allablinkar-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Parning pågår.

 


 

LED: Både grön och blå LED-lampa blinkar.

SolarEdge-Status-BlåGrönBlinkar-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Uppstart/nätövervakning.

 


 

LED: Både grön och blå LED-lampa lyser.

SolarEdge-Status-BlåGrön-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Systemet producerar "S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-Grön-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Systemet producerar "No S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan blinkar långsamt och den blå LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-BlåGrönBlink2-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Nattläge (ingen produktion) "S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan blinkar långsamt.

SolarEdge-Status-GrönBlinka-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Nattläge (ingen produktion) "S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan blinkar och den blå LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-BlåGrönBlink2-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

Indikation: Växelriktaren är av (säker DC) "S_OK".

 


 

LED: Den gröna LED-lampan blinkar.

SolarEdge-Status-GrönBlinka-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

Indikation: Växelriktaren är av (säker DC) "S_OK".

 


 

LED: Både röd och grön LED-lampa blinkar och den blå LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-Blå+RödGrönBlinkar-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

Indikation: Växelriktaren är av (ej säker DC) "No S_OK".

 


 

LED: Både röd och grön LED-lampa blinkar.

SolarEdge-Status-RödGrönBlinkar-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

Indikation: Växelriktaren är av (ej säker DC) "No S_OK".

 


 

LED: Alla tre LED-lampor blinkar en och en från blått till rött i en kontinuerlig sekvens. 

SolarEdge-Status-allablinkar-744x400.jpg

Omkopplarents position: I läge 1 eller läge P.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

SolarEdge-Omkopplarläge-P-744x400.jpg

Indikation: Växelriktaren konfigureras eller startar om.

 


 

LED: Ingen LED-lampa lyser eller blinkar.

SolarEdge-Status-Grå-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0, 1 eller P.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

SolarEdge-Omkopplarläge-P-744x400.jpg

 

Indikation: Ingen nätström (AC).

 


 

LED: Den röda LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-Röd-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 0, 1 eller P.

SolarEdge-Omkopplarläge-0-744x400.jpg

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

SolarEdge-Omkopplarläge-P-744x400.jpg

 

Indikation: Systemfel.

 


 

LED: Den gröna LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-Grön-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Procentandel av AC-produktion: 0-33%.

 

 


 

LED: Den blå LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-Blå2-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Procentandel av AC-produktion: 33-66%.

 


 

LED: Både den gröna och den blå LED-lampan lyser.

SolarEdge-Status-BlåGrön-744x400.jpg

Omkopplarens position: I läge 1.

SolarEdge-Omkopplarläge-1-744x400.jpg

Indikation: Procentandel av AC-produktion: 66-100%.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja