Felsök batteri för solceller

Få svar på vanliga frågor och hjälp med att felsöka och komma tillrätta med några problem som kan uppstå med ett solcellsbatteri.

batteri_med_bakgrund_500x500.png

Mitt batteri har slutat fungera - vad gör jag?

Kontrollera att batteriet har strömtillförsel och att det är påslaget.  En lampa på brytaren vid sidan av batterier ska lysa starkt.  Om den inte gör det, se efter om din jordfelsbrytare har löst ut.

Felsök därefter växelriktaren eftersom ett problem med växelriktaren kan leda till problem även med batteriet:

  • Kontrollera att växelriktaren har strömtillförsel och att den är påslagen.
  • Känn och lyssna på växelriktaren. Är den varm och fläktarna är igång kan växelriktaren ha tappat uppkopplingen till ditt wifi. Koppla upp växelriktaren igen genom att följa instruktionerna i manualen: Manual Sungrow Hybridväxelriktare
  • Se över indikatorlamporna på och under växelriktaren och felsök med hjälp av manualen.

Prova att starta om solcellsanläggningen och batteriet genom att slå av brytare på växelriktare och på batteri och sedan slå på dem igen.

Kontakta oss om batteriet fortsatt inte fungerar, så hjälper vi dig vidare. 
Till kontaktformulär

Lamporna lyser på mitt batteri - vad innebär det?

Lamporna indikerar att batteriet är påslaget och visar hur laddat det är. Batteriikonen visar hur laddat batteriet är med hjälp av streck. Ett streck betyder att batteriet är laddat med 10%, två streck signalerar 20% laddning och så vidare.

Lyser den runda av/på-knappen blått?

  • Stadigt sken: batteriet fungerar normalt
  • Blinkar långsamt (var 2:e sekund): batteriet är påslaget och/eller i standbyläge (inget fel)
  • Blinkar snabbt (var 0,5:e sekund): batteriets programvara uppdateras

Lyser den runda av/på-knappen rött?

  • Stadigt sken: ett systemfel har inträffat
  • Blinkar: batteriet är påslaget eller i standby-läge och någonting är fel
  • Tryck och håll inne knappen i en till två sekunder för att slå på batteriet och håll in den i minst fyra sekunder för att slå av batteriet.
Vad gör jag om någon sladd åkt ur batteriet eller skadats?

Om det inte är någon skada på sladdarna så är det bara att sätta i dem igen och slå på batteriet. Kontakta oss om kablarna av någon anledning skadats.
Till kontaktformuläret

Fungerar min solcellsanläggning även om mitt batteri är trasigt?

Ja, dina solceller producerar el som vanligt.

 

Säkringen gick efter att mitt batteri installerats, kan det bero på batteriet?

Nej, batteriet levererar ström till huset via solcellsanläggningens växelriktare.

Vad gör jag om det råkar läcka in vatten i mitt batteri?

Stäng omedelbart av batteriet och solcellsanläggningens växelriktare. Batteriet stängs av genom att hålla inne av/på-knappen i minst fyra sekunder. Växelriktaren stängs av genom en knapp på sidan.

Kontakta sedan oss, så hjälper vi dig vidare.
Till kontaktformulär

Kan jag slå på och stänga av mitt batteri när jag vill?

Efter installationen kan du slå på din solcellsanläggning och ditt batteri när du fått klartecken från ditt elnätsbolag. Ibland kan elnätsbolaget behöva byta ut din elmätare innan kan du slå på anläggningen.

Därefter kan du slå på och stänga av ditt batteri när du vill. Du slår på ditt batteri genom att hålla in av/på-knappen i en till två sekunder och stänger av det genom att hålla inne av/på-knappen i minst fyra sekunder. 

Manual för solcellsbatteri

Manual Sungrow solcellsbatteri

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja