Genom att använda egenproducerad el minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 - Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Vattenfall som elnätsbolag för att sälja din el till Vattenfall Försäljning.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du hos Vattenfall Eldistribution.

Steg 2 - Kolla att du uppfyller kraven

Du behöver uppfylla följande för att vi ska kunna köpa din el:

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag
  • Du framställer förnybar el
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år

Steg 3 - Bli elhandelskund hos Vattenfall

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Vattenfall. Ring kundservice på 020-82 00 00 (vardagar kl 8-18) så hjälper de dig.

Steg 4 - Börja sälja din el

Nu är du igång! Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på elbörsen Nord Pools timspotpris plus 40 öre per kWh under ett år. Just nu får du som är elhandelskund hos Vattenfall och köper solcellspaket av oss 1 kr/kWh plus elbörsen Nord Pools timspotpris under ett år, från och med när dina solceller har installerats. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris. Priserna gäller exklusive moms.

Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Högst så många kWh el som tas ut från nätet under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el.

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Vill du ha mer information om de skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent, ska du kontakta Skatteverket.

Avtalsvillkor för mikroproduktion

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig med dina frågor om mikroproduktion.

Telefon: 020-82 00 00
Vardagar kl 8-17

Vanliga frågor och svar