Hur mycket solel kan ditt tak ge?

Sverige har utmärkta förutsättningar för solceller och på sistone har svenskarnas intresse för solceller och solcellsbatterier exploderat. Det visar Vattenfalls Solindex. Hur mycket fossilfri solel kan ditt tak ge?

Soltoppen enligt Solindex

Hur mycket el en solcellsanläggning producerar beror på flera faktorer, bland annat hur stort taket är, åt vilket väderstreck det vetter och solpanelernas effekt. Även lokala variationer i väder, temperatur och solinstrålning spelar roll. Enligt Solindex 2024 har följande län bäst potential för att producera el från solen:

  1. Västra Götaland
  2. Skåne
  3. Stockholm
  4. Östergötland
  5. Halland
Räkna ut hur mycket du kan producera

Batterier och husvärde i fokus

Volatila elpriser och klimatförändringar har gjort att svenskarna fått upp ögonen för solceller. Nu ökar även intressset för solcellsbatterier. 55% av de tillfrågade i årets Solindex säger att de skulle vilja installera solceller inom det närmsta året och en fjärdedel vill investera i ett solcellsbatteri.

Dessutom anger över 70% att de som husköpare skulle vara villiga att betala mer för ett hus med en solcellsanläggning. Närapå en tredjedel skulle skulle kunna betala ännu lite mer om även ett batteri ingick.

Räkna ut vad solceller kostar på ditt tak
Solpaneler på en sommaräng

Det här är Solindex

Vattenfalls Solindex genomförs för sjunde året i rad och består av två delar. En beräkning visar hur mycket solel som Sveriges län och kommuner skulle kunna producera om alla villatak haft solpaneler. Andra delen är en undersökning av svenskars inställning till och kunskap om olika klimat- och energiåtgärder i hemmet.

Vanliga frågor och svar
Skiner solen tillräckligt i Sverige för solceller?

Sverige har bra förutsättningar för att producera solel. Vissa lokala skillnader finns, men generellt sett har vi en solinstrålning som är nästan lika hög som i Centraleuropa.

Den mörka vintern vägs upp av de långa, ljusa sommardagarna. Trots att produktionen går ner under vinterhalvåret kan snö på marken reflektera solens strålar och göra instrålningen mer effektiv. 

Läs mer om hur det svenska vädret är optimalt för solceller

Hur mycket kan jag spara och tjäna med solceller?

Solceller är lönsamt på både lång och kort sikt. Så snart dina solceller installerats och din anläggning är i gång köper du betydligt mindre el. På så sätt kan du kan minska dina elräkningar med minst en tredjedel.

Under sommarhalvåret producerar solceller mer el än ett hushåll kan förbruka. Överskottet går automatiskt ut på elnätet och både ditt nätbolag och ditt elbolag betalar dig för detta. Dessutom har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

Avkastningen på en anläggning ligger runt 5-7 procent per år. I och med att solceller har en livslängd på minst 25 år betalar din investering tillbaka sig långt tidigare. Även om du säljer huset kan du tjäna på att ha skaffat solceller eftersom de kan höja värdet på ditt hus.

Läs mer om hur solceller är en lönsam investering

Läs mer om att sälja överskottsel

Läs mer om hur solceller kan öka värdet på ditt hus

Ökar solceller värdet på mitt hus?

I Solindex-undersökningen för 2024 svarade över 70% av 1000 tillfrågade svenskar att de skulle vara beredda att betala mer för ett hus med solceller installerade. 30% sa att de ansåg ett tillhörande solcellsbatteri öka husvärdet ännu mer. 

Även undersökningar av faktiska försäljningar visar att en solcellsanläggning inbringar ett högre pris vid försäljning. Bland annat en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet och analyser gjorda av Booli.

Läs mer om solceller och husvärde

Innebär minuspris på el att jag måste betala för elen som jag säljer?

Teoretiskt sett innebär ett minuspris på el att du måste betala för elen du säljer. I praktiken blir det ändå inte så, eftersom du även får ersättning för din överskottsel på annat vis. Detta inkluderar en skattereduktion på 60 öre/kWh och ersättning för nätnytta från nätägaren på cirka 2–15 öre/kWh. Så även om det blir minuspriser på några ören på dagtid när solen lyser, tjänar du fortfarande på elen du säljer.

Allra bäst är dock om du kan styra din elanvändning till dessa timmar, för att kunna sälja överskottet när priset är högre. Det kan du göra med hjälp av ett solcellsbatteri.

Kan jag bli självförsörjande på el med solceller?

Under sommarhalvåret producerar en anläggning betydligt mer el än ett hushåll kan förbruka och under vinterhalvåret går produktionen ner. Men utslaget över ett helt år kan du producera lika mycket el som du förbrukar.

Med ett solcellsbatteri kan du även öka andelen egen solel som du använder, men batteriet kan inte långtidslagra el. Det är komplicerat och dyrt att gå off grid. Istället är solcellsanläggningar uppkopplade mot elnätet så att du kan sälja din överskottsel till elnätet under sommaren och köpa el under vintermånaderna.

Läs mer om att leva off grid

Läs mer om solcellsbatterier

Hur fungerar ett solcellsbatteri?

Under soliga dagar producerar dina solceller mer el än ditt hushåll kan använda. Överskottselen kan inte lagras, utan den går automatiskt ut på elnätet.

Med ett batteri kan du spara en del av den extra el som du inte använder. När elproduktionen upphör (exempelvis på natten) laddas batteriet ur och ser till att du använder din egenproducerade, fossilfria solel även då.

Du kan också ställa in ditt batteri på att laddas ur de timmar då du vet att elpriset är högt.

Lär dig mer om solcellsbatterier

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja