Sälja el från solceller

När dina solceller producerar mer el än ditt hushåll kan förbruka får du betalt för överskottet. För att få så bra ersättning som möjligt kan du själv jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder.

En kvinna som dricker kaffe.
Med solceller på taket sänker du din elräkning med minst en tredjedel och får betalt för din överskottsel.

Så här går det till

Du väljer själv vilket elbolag du säljer din el till. Ditt nuvarande elbolag har skyldighet att ta emot din överskottsel och betala dig en ersättning för den, men jämför gärna elbolag. Du måste köpa el från samma bolag som du säljer el till. Självklart köper vi på Vattenfall gärna din överskottsel. 

Teckna ett mikroproduktionsavtal med oss

Du kan få ersättning på tre sätt:

1. Nätnytta

Den el du tillför elnätet gör att ditt elnätsbolags kostnad för att överföra el till andra kunder i närheten minskar. Ditt elnätsbolag betalar dig några öre per kWh för denna så kallade nätnytta.

2. Elförsäljning

Din överskottsel går automatiskt ut på elnätet och ditt nuvarande elbolag har skyldighet att ta emot din överskottsel och betala dig en skälig ersättning för produktionen.

3. Skattereduktion

Du kan begära skattereduktion med 60 öre/kWh för den solel du matar in på elnätet. Du ansöker om reduktionen i din inkomstdeklaration.

1. Ersättning för nätnytta 

Innan du slår på din solcellsanläggning måste du kontakta ditt elnätsbolag. Ibland behöver de byta din elmätare innan du startar din anläggning, annars kan din elproduktion räknas som elförbrukning. Har du frågor angående när du kan starta din anläggning eller mätarbyte så vänder du dig till ditt elnätsbolag. 

Efter att du kommit igång med att producera solel betalas din ersättning för nätnytta ut automatiskt till dig från ditt elnätsbolag. 

Äger vi på Vattenfall ditt elnät så hittar du mer information och svar på vanliga frågor på Vattenfall Eldistributions hemsida. 

Frågor och svar om mätarbyte hos Vattenfall Eldistribution


2. Ersättning för elförsäljning
 

För att få betalt utöver nätnyttan behöver du först skaffa ett så kallat inmatningsabonnemang hos ditt elnätsbolag. Inmatningsabonnemanget innebär att du har två olika avtal; ett för uttaget (d.v.s. elen du köper till ditt hushåll) och ett för inmatningen (d.v.s. elen du matar in på elnätet). 

Du väljer själv vilket elbolag du säljer din el till. Ditt nuvarande elbolag har skyldighet att ta emot din överskottsel och betala dig en skälig ersättning för produktionen, men du kan själv jämföra vad elhandelsföretagen erbjuder och teckna ett nytt avtal för försäljning om du hittar ett bättre erbjudande. Du måste dock köpa el från samma bolag som du säljer el till. 

Vi på Vattenfall köper gärna din solel. Ring oss på 020-82 40 09 eller läs mer via länken nedan. 

Läs mer om att sälja solel till Vattenfall


3. Ersättning genom skattereduktion
 

Du kan begära skattereduktion med 60 öre/kWh för den solel du matar in på elnätet. Ditt elnätsbolag lämnar årligen en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du köpt och levererat. Du använder kontrolluppgiften för att ansöka om skattereduktionen i din inkomstdeklaration. 

Du kan få reduktion för max 30 000 kWh per år och du kan inte få skattereduktion för fler kWh än du köper. 

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets webbplats 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja