En solig sommardag producerar dina solceller mer el än ditt hushåll kan förbruka. Överskottselen går automatiskt in på elnätet. Genom att teckna ett elhandelsavtal kan du få betalt för din överskottsel.

Frågor och svar om att sälja el från solceller

 

Sälj din solel till oss

Telefon: 020-27 20 00
Öppettider: måndag-torsdag 8–16.30, fredagar 8.30–16.30