Energimix

Fjärrvärme produceras nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, så som restprodukter från skogsindustrin, byggavfall och överskottsvärme från datahallar eller industrier. I Uppsala energiåtervinner vi avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.

En mindre andel av energimixen är fossil och kommer till stor del från plast som inte sorterats ut till återvinning. Vårt mål är att innan 2025 års slut vara helt fossilbränslefria.

Hur stor andel respektive bränsle stod för på våra fjärrvärmeorter 2023 ser du i tabellen nedan. Andelarna rapporteras årligen.

Energimix
Återvunnen energi 15,2%
Förnybart 77,9%
Övrigt 1,4%
Fossilt 5,6%
Energiprestanda 71,7%

 

Energimix
Återvunnen energi 50,4%
Förnybart 49,6%
Fossilt 0%
Energiprestanda 84,8%

 

Energimix
Förnybart 98,8%
Övrigt 1,2%
Fossilt 0%
Energiprestanda 91,2%

 

Energimix
Återvunnen energi 27,4%
Förnybart 71,6%
Övrigt 1,1%
Fossilt 0%
Energiprestanda 77,3%

 

Energimix
Förnybart 90,2%
Övrigt 1,8%
Fossilt 8,0%
Energiprestanda 86,0%

 

Energimix
Återvunnen energi 18,9%
Förnybart 79,4%
Fossilt 1,7%
Energiprestanda 74,6%

 

Energimix
Återvunnen energi 45,8%
Förnybart 50,5%
Fossilt 3,7%
Energiprestanda 80,5%

 

Energimix
Förnybart 92,5%
Övrigt 0,5%
Fossilt 7,1%
Energiprestanda 66,2%

 

Energimix
Återvunnen energi 70,0%
Förnybart 25,0%
Övrigt 4,1%
Fossilt 1,0%
Energiprestanda 69,6%

 

Energimix
Återvunnen energi 84,1%
Förnybart 10,5%
Övrigt 5,4%
Fossilt 0%
Energiprestanda 91,2%

 

Fjärrvärme och miljön

Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete och den senaste miljödatan från våra värmeverk?

 

Till Miljö och hållbarhet