Energimix

Fjärrvärme produceras nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, så som restprodukter från skogsindustrin, byggavfall och överskottsvärme från datahallar eller industrier. I Uppsala energiåtervinner vi även avfall från hushåll och verksamheter som inte längre går att återanvända eller återvinna. Det är ett bra sätt att ta till vara på energi som annars skulle gå till spillo och är en viktig del i stadens cirkulära kretslopp.  

En mindre andel av energimixen är fossil och kommer till stor del från plast som inte sorterats ut till återvinning. Vårt mål är att innan 2025 års slut vara helt fossilbränslefria. 

Hur stor andel respektive bränsle stod för på våra fjärrvärmeorter 2021 ser du i tabellen nedan. Andelarna rapporteras årligen.    

Energimix
Återvunnen energi 16,0%
Förnybart 76,4%
Fossilt 6,5%
Övrigt 1,1%
Energiprestanda 75%

 

Energimix
Återvunnen energi 64,3%
Förnybart 35,7%
Energiprestanda 88%

 

Energimix
Återvunnen energi 18,2%
Förnybart 80,9%
Övrigt 0.9%
Energiprestanda 79%

 

Energimix
Förnybart 92,2%
Fossilt 6,2%
Övrigt 1,7%
Energiprestanda 97%

 

Energimix
Återvunnen energi 17,0%
Förnybart 79,4%
Fossilt 3,6%
Energiprestanda 80%

 

Energimix
Återvunnen energi 70,9%
Förnybart 26,3%
Fossilt 2,8%
Energiprestanda 81%

 

Energimix
Förnybart 93,5%
Fossilt 6,5%
Energiprestanda 54%

 

Energimix
Återvunnen energi 66,9%
Förnybart 27,2%
Fossilt 2,4%
Övrigt 3,4%
Energiprestanda 65%

 

Energimix
Återvunnen energi 81,0%
Förnybart 15,0%
Övrigt 4,0%
Energiprestanda 65%

 

Vill du veta mer om vårt miljö- och hållbarhetsarbete och den senaste miljödatan från våra värmeverk?  

Till Miljö och hållbarhet