Solkraft - en kraft att räkna med

Nu kan du välja att få solkraft - utan att ha någon egen produktion av solenergi. Framtidens energikällor är förnybara, men vi behöver inte vänta längre. Teckna elavtal med solkraft redan idag!

Beställ solkraft

Solkraft

vad är Solkraft?

Solkraft kallas det när ett elbolag säljer solenergi till kund, som producerats av ett solkraftverk. Till skillnad från solel, som det kallas när du producerar den själv med hjälp av solceller. Solkraft är en energikälla som du nu kan välja att använda i ditt hushåll, precis som du redan kan med exempelvis vind- eller vattenkraft.

Varifrån kommer solkraften?

Självfallet från solen i skyn - men den måste fångas upp någonstans också. Vi har ett samarbete med två svenska producenter men den huvudsakliga produktionen köps in från soligare delar av Europa, såsom Italien och Belgien. Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna. All solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.

Hur funkar det på vintern?

Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen och vi köper in solkraften främst från sydligare delar av Europa. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna.

Hur påverkar solkraft miljön?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. (Eller, visst kommer solen att ta slut en dag men det beräknas att ske först om cirka 4 miljarder år). Förnybara energikällor är bättre för miljön än icke förnybara energikällor.

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande, och de tillverkas ofta på platser där en stor del av energin kommer från kolkraft, till exempel Tyskland och Kina. Svenska Naturskyddsföreningen har räknat ut hur mycket koldioxidutsläpp solenergi bidrar till, om man räknar på solpanelernas hela livslängd. De har kommit fram till att medianvärdet är 50-60 gram koldioxid/ kWh, vilket är relativt lågt för fossila bränslen, men högre än mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft.

teckna elavtal med solkraft

När du tecknar elavtal hos oss kan du självklart välja varifrån elen ska komma. Solkraft är vår nyhet bland energikällorna, där du även kan välja på vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller en mix av alla. I mixen ingår inte sol.

Om du är ny kund hos Vattenfall, kan du gå till vår elavtalsguide för att se pris för din bostad. Är du kund hos oss kan du teckna ett nytt avtal med solkraft när ditt befintliga går ut.

Om du hellre vill producera egen el med hjälp av solceller, besök gärna Solcellsguiden, där du enkelt kan se om din bostad passar för solceller.

Vanliga frågor och svar om solkraft

I dagsläget producerar vi ingen egen solenergi.

Vi har avtal med solelproducenter i Europa, varav två i Sverige, om att de garanterar att producera lika mycket med sol som energikälla som vi säljer till våra kunder. Detta sköts med ett av myndigheterna kontrollerat system för handel med ursprungsgarantier som är framtaget just för att även elhandlare utan egen produktion ska kunna specificera vilken energikälla den el de säljer kommer ifrån.

Ja, erbjudandet gäller alla privatpersoner som köper el till sitt hushåll från oss. Vid stor efterfrågan kommer vi att sluta avtal med fler solelproducenter. Vi följer löpande och noga efterfrågan för att alltid vara säkra att vi har tillräckligt med solkraft kvar att erbjuda.

Vi köper in solkraften huvudsakligen från Europa, Italien och Belgien, och en mindre del från Svenska producenter. Solkraftproduktionen sker inte vid samma tid som du använder elen. Systemet fungerar som så att det totalt under samma kalenderår kommer att produceras lika mycket el med sol som du använder, vilket garanteras med ursprungsgarantier kontrollerade av myndigheterna.

Idag kan vi endast köpa in solkraft från stora producenter.

Ursprungsgarantier är ett system som säkerställer att el som säljs med angiven energikälla kan spåras tillbaka till själva produktionsanläggningen. På så vis kan vi garantera ursprunget för elen.

Under drift är utsläppen av koldioxid från solkraft 0,00 gram/kWh, vilket är samma som för vind- och vattenkraft. Det är viktigt att ha i åtanke att denna siffra endast gäller i driftläge.

Ser vi på hela livslängden behöver vi även ta hänsyn till att tillverkningen av solceller är ganska energikrävande och att de idag ofta tillverkas på platser med mycket kolkraft i energimixen, som i Kina och Tyskland. Vi behöver även förväntad produktion under livslängden. Det finns flera studier på detta som till exempel Svenska naturskyddsföreningen rapporterar om på sin webbplats. Enligt Svenska naturskyddsföreningens ligger medianvärdet på 50-60 gram koldioxid/kWh, vilket är lågt relativt fossila bränslen men högre än mer etablerade förnybara energikällor som vatten- och vindkraft. 

Vi har märkt att efterfrågan har ökat och nu har vi möjlighet att erbjuda våra kunder detta som ett alternativ till icke förnybara energikällor. Vi arbetar med en förflyttning mot förnybara energikällor och lanseringen av solkraft ligger helt i linje med detta arbete.