När din anläggning producerar mer el än ditt hushåll använder just då så går överskottselen automatiskt in på elnätet. Du som köper din el från oss kan komplettera ditt elavtal med ett avtal om köp av mikroproduktion med oss, så att du får betalt för din överskottsel.

Vi har två olika avtal; vilket du får beror på hur din anläggning är utformad.

Mikroproduktion
Din anläggning har en huvudsäkring på max 63 A och en installerad effekt på max 43,5 kWp. Av oss får du ersättning motsvarande den nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris utan något avdrag.

Småskalig produktion
Din anläggning har en huvudsäkring på max 100 A. Av oss får du ersättning motsvarande den nordiska elbörsen Nord Pools timspotpris med ett avdrag på 4 öre/kWh.

Sälj din överskottsel

Teckna elavtal för mikroproduktion, så kan du sälja din överskottsel till oss.

Du når oss på telefon 020-82 40 09, mån-tor 8-17, fre 9-17.

Se till att allt är klart för att börja sälja el

Innan du börjar sälja el behöver du se till att allt är på plats:

  • Din anläggning har en huvudsäkring på max 100 A. De flesta anläggningar är betydligt mindre än så.
  • Du behöver vara ansluten till elnätet. Det är du om du har en solcellsanläggning från oss eftersom vi endast installerar elnätsanslutna solcellsanläggningar.
  • Du har skaffat ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Ditt elnätsbolag ska ha bytt ut din elmätare, så att uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Din ersättning för mikroproduktion

Ersättningen du får motsvarar timspotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Se hur timpriset ser ut just nu och i morgon. Morgondagens timpriser publiceras ungefär kl 14:15 varje dag.

Se din ersättning timme för timme

Frågor och svar om att sälja överskottsel

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja