Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

30 september - Mindre regn och europeiska bränslepriser driver upp elpriset till historiskt höga nivåer

Månaden inleds med ett fortsatt underskott i vattenmagasinen. I kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar detta i hög grad det svenska elpriset.

Prognoserna visar att elpriset kommer att ligga fortsatt högt, om vi inte får ett rejält väderomslag, och kan bli bland de högsta sedan avregleringen 1996. I norra Sverige kan de rörliga elpriserna i vinter bli de högsta sedan 2010.

Mer regn behövs där vi har vattenkraft

En av de saker som påverkar elpriset är vädret och prognoserna framåt är osäkra. Den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, har under september fortsatt sjunka eftersom det inte varit tillräckligt med nederbörd i vattenkraftsområdena i norra Sverige.  
 
– Det skulle behöva regna dubbelt så mycket som normalt i ungefär en månad för att den hydrologiska balansen ska stabiliseras. Även mer vind i systemet skulle få en mildrande inverkan på priserna framförallt i södra Sverige, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Fortsatt höga elpriser

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt. Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan, främst när det gäller gas. Det höga prisläget i Europa är i regel högre än det Nordiska, vilket påverkar prisläget främst i de två sydligaste prisområdena. Även begränsad överföringskapacitet bidrar till de stora prisskillnaderna.  
 
– Mycket pekar på att det fjärde kvartalet 2021 kommer att bli det dyraste någonsin. Det kan i vinter bli priser på över 100 öre/kWh i södra Sverige, men även i resten av landet kommer priserna att vara högre än på länge, säger Jonas Stenbeck.  
 
Vindkraften har haft stora variationer den senaste månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset. Kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga revision så tillgängligheten väntas öka allteftersom.

Vår rekommendation

– Det finns inget i nuläget som tyder på att elpriset kommer att sjunka allteftersom vi närmar oss vintern, redan nu ligger spotpriset högre än i december förra året. De fasta elprisavtalen har också stigit, men om du vill ha kontroll på vad du betalar varje månad så är min rekommendation att binda, kanske börja med ett eller två år för att sen omvärdera situationen, säger Jonas Stenbeck.  

Spotpriset september 2021 2020
Elområde 1, Norra Sverige 56,47 öre/kWh 31,35 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 56,47 öre/kWh 31,35 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 91,84 öre/kWh 34,85 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 122,68 öre/kWh 37,09 öre/kWh

Hur påverkar det mig och vad kan jag göra?

Har du rörligt elpris och bor i villa i elområde 3 (total elförbrukning 20 000 kWh varav 1 100 kWh i september) ökar din kostnad i september med 786 kr eller 119%. Bor du i en större lägenhet i elområde 3 (total elförbrukning 5 000 kWh varav 250 kWh i september) ökar din kostnad i september med 179 kr eller 96%.

Det finns saker du kan göra för att minska din förbrukning och därmed påverka den totala elhandelskostnaden:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. 20–21 grader brukar vara ett riktvärde. För varje grad man ökar så ökar energianvändningen med 5 procent, om man har 23–24 grader hemma finns det alltså pengar att spara.
  • Stäng av apparater. Det är en skröna att apparater inte mår bra av att stängas av. Gamla tv-apparater var känsliga förr, men det är de inte nu. Det är också bra att stänga av datorn av säkerhetsskäl så det inte uppstår upphettning.
  • Duscha kortare. Varmvattenkostnaden påverkas av om du står fem eller tio minuter i duschen.

Läs om fler energisparande åtgärder
Så kan du tänka när elpriset rusar

Mer information:
Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris
Exportöverskott och elbrist – hur hänger det ihop?
Så påverkar hemmajobb elräkningen
Så här har elpriserna utvecklats de senaste åren
Tänk på det här innan du tecknar elavtal

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.