Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

Kyligare maj ger försenad vårflod

Kylan i slutet av april fortsätter in i maj och det väntas mer nederbörd och lägre temperaturer vilket försenar vårfloden och kan påverka elpriserna uppåt. Den 7 maj kommer Forsmark 1 att starta den årliga perioden av service och underhåll, vilket innebär att effekten kommer att gå ner i elområde 3. Dock är elöverföringen mellan elområdena stabil vilket leder till mindre elprisområdesskillnader.

– Elprisområdesskillnaderna är fortsatt små och det som framförallt bidragit till detta är att priserna på kontinenten har varit mycket lägre och det har, trots tillfälliga avbrott, varit god tillgång på kärnkraft, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Något försenad vårflod

Den förväntade tillrinningen från vårfloden till de svenska och norska vattenmagasinen är ett par veckor försenad men den hydrologiska balansen har förbättrats i det nordiska elsystemet. I och med att det blir varmare har de planerade årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll inletts vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Detta arbete kommer att successivt fortsätta till och med oktober och innefattar totalt elva reaktorer i Sverige och Finland. 

Ju varmare det blir utomhus desto mer minskar behovet av uppvärmning. Sedan i höstas har det varit en tydlig trend i hela Europa att använda mindre el. 

– Mätningar från Svenska Kraftnät visar att minskningen klingat av något i Sverige och ligger i april på

5 procent (temperaturkorrigerat), att jämföras med i vintras då Sveriges elanvändning minskade med 12 procent jämfört med året innan. När det blir varmare kanske man inte tänker på det lika mycket, men även på sommaren finns det pengar att spara på att spara el där man kan, säger Jonas Stenbeck.  

Priset på de fasta elprisavtalen har sjunkit från höstens rekordnivåer och 1-årskontrakten ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Många passar på att binda sina elavtal på kortare tidslängder. Även intresset för solceller och värmepumpsanläggningar har skjutit i höjden.

Läge att energieffektivisera

– Har du funderat på att energieffektivisera ditt hem så är det verkligen läge nu. Alla investeringar i egen elproduktion innebär en högre initial kostnad men allt pekar på fortsatt volatila elpriser. Marknaden har stabiliserat sig men det kommer fler vintrar så det är bra att se över sitt hem. Att se över isolering runt fönster och dörrar är också en enkel åtgärd för att stoppa energitjuvarna hemma, säger Jonas Stenbeck.   

Det finns mycket du kan göra för att minska elförbrukningen. Energispararen hjälper dig att skapa en personlig sparplan.


Många kunder har fasta elavtal och påverkas inte av svängningarna på elmarknaden.

Mer information:

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.