Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. På den här sidan hittar du analyser, överblickar och nyttiga länkar för att du ska få bättre koll på vad som påverkar ditt elpris just nu. 

Juli – De höga elpriserna i sommar ser ut att bestå

Höga bränslepriser i Europa, krig i Ukraina, strypta gasleveranser, mindre regn och blåst är faktorer som bidrar till att elpriserna halvvägs in i 2022 ligger på sällan skådade nivåer. De är dock lägre i Norden än på kontinenten tack vare den nordiska produktionen av vind-, vatten- och kärnkraft som under juni varierat kraftigt, men motverkar ännu kraftigare höjningar av elpriset.

Elpriserna svänger kraftigt

Under juni har elpriset vissa dygn svängt kraftigt från en dag till en annan. Till exempel var elpriset i elområdena 3 och 4, den 20 juni mellan 08:00 – 09:00 över 500 öre/kWh, att jämföras med 4 öre/kWh samma tid dagen innan. Det är också större variation än vanligt mellan helger och vardagar då elpriset gått ned under helgerna och upp på vardagarna.

– Medelspotpriset för juni är 126,31 öre/kWh i elområde 3, vilket innebär att juni i år har det högsta medelspotpriset på 10 år. För dem med timprissättning har det varit gynnsamt att försöka styra elkonsumtionen till timmar med lägre elpris och till helgen eftersom helgpriserna generellt sett är betydligt lägre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. 

Vattenmagasinen i Sverige tangerar max nivåer och i Norge har de förbättrats till normalt, däremot är vattenmagasinen i södra Norge på låga nivåer vilket påverkar framförallt södra Sverige. Under juni har vindkraften producerat lägre än väntat vilket bidragit till något högre elpriser även i norra Sverige. De årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll pågår vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk. Kärnkraften har i slutet av juni levererat på planerad kapacitet, cirka 80 procent.

Bränslepriserna på kontinenten fortsätter att vara höga framförallt på gas. Nord Stream 1, naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland kommer att gå ner för planerat underhållsarbete den 11-20 juli. Det finns en stor oro att gasen inte kommer att komma tillbaka efter revisionsperioden och att Ryssland stryper gasen helt till Europa. 

Fortsätt hålla koll på elpriserna

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2015. Vill du se prisläget på den nordiska elbörsen just nu så hittar du den informationen på sidan om timpris på elbörsen.

– Det bästa man kan göra nu är att fortsätta ha koll på sitt elavtal och vara så energieffektiv som möjligt, ta gärna del av tipsen från Vattenfalls klimatcoach, säger Jonas Stenbeck. 

Mer information:

Vill du se ditt elpris?

Är du redan kund hos Vattenfall så loggar du in på Mina sidor.

Vill du bli kund hos oss ser du ditt elpris här.

Ska du flytta eller köpt ytterligare en bostad tecknar du avtal här.