Elens ursprung

Vår totala elförsäljning i Sverige 2016

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning. Vår elförsäljning är helt fossilfri. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2016 vid drift av kraftverk var 0,03 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,001 g/kWh för utbränt radioaktivt uranbränsle.

Diagram över elens ursprung