Elens ursprung

Vår elförsäljning i Sverige 2022

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige 2022. Vår elförsäljning är till 100 % spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten- och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor. Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2022 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,002 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Diagram över elens ursprung

Läs mer om elens ursprung

Ursprungsmärkning för el till privatpersoner

När du som privatperson köper el från oss kommer den från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Läs mer om el till privatpersoner

Ursprungsmärkning för el till företag

När du som företagskund köper el från oss kommer den från Vattenfalls nordiska vind-, vatten- och kärnkraftverk, utom om du valt solkraft. Den elen köper vi från producenter i Europa. Du kan välja energikälla för din elleverans. Om du inte gör något val får du en leverans baserad på en fossilfri mix av kraftslag, som kan variera från år till år.

Läs mer om el för företag

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja