Du som driver lantbruk har mycket att spara på energieffektivisering. Det går att sänka energikostnaden med 10 – 20 procent utan några större investeringar. Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in dina apparater rätt kan du sänka energikostnaderna rejält. I vår checklista kan du se vilka åtgärder du kan genomföra för att sänka energikostnaderna för ditt lantbruk.

Checklista – sänk dina energikostnader för jordbruk och lantbruk

 • Välj energieffektiva lösningar och utrustningar
  Ta hänsyn till energiförbrukning när du bygger nytt och ersätter gammal utrustning. Rätt val av produkter kan spara upp till 30 procent av energiförbrukningen. Många fläktar och pumpar går året runt vilket innebär att besparingen blir hög även om verkningsgradsskillnaden kan vara liten mellan två olika fläktar.

 • Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystem
  Läckluft och högt arbetstryck för kompressorn kan orsaka hög energiförbrukning. Kontrollera drifttiden med hjälp av en timer. Kontrollera och åtgärda eventuell läckluft – det lönar sig alltid.

 • Välj rätt lampa och släck när det går
  En 100 W värmelampa istället för 150 W lampa spar 33 procent av elförbrukningen. Om djuren tillåter kan du släcka ner belysningen i djurstallar.

 • Reglera ljus, värme och fläkt efter behov
  Använd reglerutrustning som timer och rörelsesensor för att reglera när lampor ska vara tända, ventilationen gå på olika lägen och värmen ska vara igång.

 • Kontrollera mjölkkylan
  Att årligen få mjölkkylutrustningen kontrollerad av en auktoriserad kylfirma kan ge energibesparingar på 20 – 40 procent och förlänger livslängden på utrustningen. Dessutom ökar ofta mjölkkvaliteten.

 • Placera mjölktank och kondensator smart
  Placera inte mjölktanken i rum med alltför stora dagsljusinsläpp, där det ofta blir höga rumstemperaturer. Undvik också att placera kondensator i samma avdelning som kyltanken. Värme från kondensatorerna avges till omgivningen och temperaturen stiger. Det ökar energiförbrukningen för kyl- och frysanläggningar. Om kondensator placeras i samma rum som tanken är det viktigt att kondensator får tilluft och att rummet ventileras. Se till att ventilationen är god och att temperaturen hålls nere. En för hög temperatur gör att kompressorn får arbeta hårdare och längre. 10 graders temperatursänkning sparar cirka 20 procent av den energi som behövs för att kyla mjölken, vilket blir 4 – 5 kWh per ton mjölk. Mät elförbrukningen. Sätt en extra elmätare på mjölktanken för att kunna se hur mycket energi som används för mjölkkylningen. Med en mätare blir det lättare att följa resultatet av åtgärder som förkylning, rengöring av kondensorn och bättre ventilation av kondensorn. Om man håller koll på kylkompressorns gångtider kan man också få en uppfattning om resultatet av åtgärderna.

 • Utnyttja värme från mjölken och andra värmekällor
  Kyl mjölken och värm vatten samtidigt i en förkylare och minska energiåtgången. Vattnet kan sedan användas till djuren, eller värmas ytterligare för tvättmaskinen till den automatiska mjölkningen. Värme kan också sparas från andra källor, såsom ventilationsluft eller flytgödselkanaler.

 • Kyl på rätt sätt
  Börja inte kyla maskinen innan rörbladen är helt täckta av mjölk. Låt rörverket jobba periodiskt efter sitt program fram till sista mjölkningen. Du kan låta en mixer arbeta kontinuerligt från sista mjölkning till dess att mjölkbilen kommer.

 • Spara energi vid automatisk mjölkning
  Genom att se över vakuumpumpskompressor, vattenvärmaren och tvättmaskinen kan du minska energiåtgången med upp till 80 procent. Vissa tvättmaskiner har integrerad vattenvärmare. Kontrollera och justera systemet så att inte mer och varmare vatten än nödvändigt värms upp. En frekvensstyrd vakuumpump kan minska elförbrukningen med 7 300 kWh per mjölkningsenhet och år.

 • Justera golvspolningssystemet
  Automatisk golvspoling av mjölkboxen kräver i snitt åt 278 liter vatten per minut och dag. Tänk på att trimma systemet, så att golvet endast spolas vid behov.

 • Montera in vattentimers för mjölkning
  Det kan behövas flera, till exempel för varmvatten, kallvatten, golvspolning etc.

 • Sänk temperaturen där du sällan vistas
  Det räcker med 10 – 12 grader för att hålla fukt och mögel borta i till exempel sadelkammaren. Komplettera gärna med fuktmätare. Fuktigheten bör inte överstiga 72 procent.

 • Se över elvärmda vattenkoppar
  Elvärmda vattenkoppar som går dygnet runt drar mycket el. För sex koppar blir elförbrukningen över 5000 kWh per år. Med temperaturstyrd elvärme kan elförbrukningen halveras.

 • Tak över flytgödselbehållaren
  Ett tak över flytgödselbehållaren hindrar regn från att komma in. Mängden gödsel minskar och därmed energin som behövs för att pumpa, transportera och sprida gödseln.

 • Installera pumpsystem
  Om det inte är mer än en kilometer till fältet kan du pumpa gödseln till fältet istället för att köra med traktor.

 • Eldrivna omrörare
  Istället för en omrörare kopplad till traktor kan du ha en eldriven omrörare. En dieseldriven motor har en verkningsgrad på 25 – 45 procent, en eldriven 80 – 95 procent.

Spar ännu mer energi

Förutom de specifika åtgärder du kan göra för just din verksamhet, finns det mycket att spara på att se över värme, vatten och belysning. Genom att välja effektivare produkter och använda dem när de behövs bäst kan du spara mycket pengar. Läs mer på respektive sida.

Styr din energiförbrukning med smarta lösningar

Första steget till energieffektivisering är ofta att se vad man faktiskt förbrukar och vad det är som drar mest ström. Med hjälp av våra tjänster kan du se vad just du kan göra för att spara energi. Du kan också förenkla allt kringarbete kring elavtalet genom att få överblick över dina anläggningar, prisprognoser och fakturor.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja