Vad är bergvärme?

Att installera bergvärme är som att hämta sin energi från naturen. Den låga driftkostnaden gör att investeringen snabbt återbetalar sig och du garderar dig bättre mot eventuella framtida energiprishöjningar.

Bergvärme är solvärme som lagras i marken och som via ett till två djupa borrhål pumpas upp till värmepumpar. Vätskan som pumpas runt i slangen har en temperatur på ett par plusgrader ner till ett par minusgrader. Värmepumparna höjer temperaturen till 35-70 grader. Det varma vattnet som värmepumpen värmt används för att värma huset och varmvattnet.

Berget värms upp av solen under sommaren. Det är viktigt att borrhålens djup är anpassat till husets energibehov, så att den energi som tas ut ur berget inte är större än den energi som tillförs berget. Då hinner berget återhämta sig. Om det inte hinner göra det sjunker temperaturen i berget och värmepumpens effektivitet påverkas negativt.

Vad är bergkyla?

Bergkyla innebär att värme i byggnaden skickas ner i berggrunden så att temperaturen på vätskan i slangen sjunker. Den nedkylda vätskan används för att kyla kontorsbyggnader och köpcentra och är en kostnadseffektiv lösning för komfortkyla. Kombinationen bergkyla och bergvärme är ett effektivt kretslopp där berget både används för att värma och kyla byggnader.

 

Vi samarbetar med ENWELL-gruppen som säljer, levererar och installerar din bergvärmepump. ENWELL-gruppen utför även service av värmepumpar.