Innovation

Vattenfall Services bygger på en kultur av entreprenörsskap och vi drivs av innovativa utmaningar och att tänka annorlunda. För oss är det viktigt att utveckla, förbättra och ta hjälp av ny teknik i syfte att kunna vara Sveriges säkraste arbetsplats och bidra till en fossilfri framtid.

Robotar

Robotar

Många av våra kunders anläggningar ligger antingen långt bort och kan vara svåråtkomliga rent geografiskt, eller har en farlig arbetsmiljö. Vi tror därför att robotar i olika former kan stötta vår personal till att säkra ett bättre underhåll och tillsyn av anläggningar.

Drönare

Drönare

De senaste åren har drönare blivit en naturlig del av vår organisation. Drönare bidrar till ett säkert och mer produktivt arbetssätt. Vi använder drönare i både luften, under vatten, vid inspektioner, inom vattenkraften, för skogligt underhåll och vid belysningsarbeten.

Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens (AI) innebär nya möjligheter och kan användas för ökad effektivisering, säkerhet och att möjliggöra uppkoppling i realtid. Vi har många projekt som pågår, exempelvis inom drönarinspektioner.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja