Vi erbjuder funktionslösningar inom bland annat elanläggning, belysning och reservkraft, så att er industri istället kan fokusera på den kärnverksamhet som ni bedriver. Med våra energilösningar tar vi ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen.

Investeringar i elanläggningen

Ny- och reinvesteringar i ställverk och transformatorer behövs exempelvis när ett utökat elkraftsbehov uppstår eller när elanläggningen utgör en säkerhetsrisk för produktionen och människors hälsa. En välskött högspänningsanläggning kräver ofta stora ekonomiska investeringar och fortlöpande underhållskostnader. 

Kompetens inom högspänning

Saknar ni rätt kompetens för att förvalta era ställverk eller transformatorer? Kompetens inom högspänningsområdet är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö, skydda personalen och efterleva elsäkerhetsansvaret. 

Minimera riskerna

Hur skulle er verksamhet påverkas av ett produktionsstopp, haveri eller en olycka?  Vilka ekonomiska konsekvenser kan bristande elkompetens innebära? Att överlåta ägandet av högspänningsanläggningen minskar de tekniska och ekonomiska riskerna och skapar förutsägbarhet. 

Färdig elanläggning är en trygg lösning

Färdig elanläggning (även kallat Power-as-a-Service) är en helhetslösning som innebär att vi övertar er högspänningsanläggning och därmed även det ekonomiska och funktionella ansvaret.

Kvinnlig anställd inne i Uppsala kraftvärmeverk i Sverige

Webinar: Högspänning & Power-as-a-Service

Varför bör ett företag outsourca sin högspänning? Anmäl dig till vårt webinar. Möt Johan Tieva, affärsutvecklare på Vattenfall, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med Power-as-a-Service.

Vad tycker våra kunder?

Hasopor bedriver cirkulär produktion med elkraft som tjänst

Hasopor bedriver cirkulär produktion med elkraft som tjänst

Hasopor är tillsammans med sitt finska systerföretag Europas största tillverkare av skumglas. Verksamheten kräver en väl fungerande elförsörjning, något som gjort att man valt att dra nytta av Vattenfalls tjänst Färdig elanläggning.

AstaReal säkrar produktionen med Färdig Elanläggning

AstaReal säkrar produktionen med Färdig Elanläggning

AstaReal Groups producerar naturligt Astaxanthin, genom algodlingar i utanför Stockholm. Då odlingsprocessen är känslig för avbrott i produktionen har AstaReal valt Vattenfalls tjänst Färdig elanläggning för att säkerställa elanläggningens funktion och förhindra driftstopp.

Kvalitetssäkrad el med Färdig Elanläggning ett finansiellt beslut för EcoDataCenter

Kvalitetssäkrad el med Färdig Elanläggning ett finansiellt beslut för EcoDataCenter

Som världens första klimatpositiva datacenter är EcoDataCenter i Falun väl positionerat för framtiden. För att säkerställa en pålitlig elleverans till verksamheten valde EcoDataCenter Vattenfalls tjänst Power-as-a-Service.

Kontakta gärna oss för att få mer information om Network solutions och de tjänster vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss

Ladda ner vårt white paper

Fem viktiga områden för att driftsäkra din elanläggning.

Ladda ner