Färdig Elanläggning

Att vara anläggningsinnehavare för en elanläggning är en omfattande och komplex uppgift. Genom tjänsten Färdig Elanläggning tar vi på Vattenfall Elanläggningar AB över ditt ansvar för en säker och effektiv elanläggning.

Kontakta oss

Vi förstår utmaningarna med en högspänningsanläggning

Elintensiva verksamheter är idag beroende av en väl fungerande energiförsörjning. Att upprätthålla och säkra en egen högspänningsanläggning är en omfattande uppgift. Det kräver stora resurser i allt från kompetens och kapital, inte bara vid ny eller reinvesteringar i en högspänningsanläggning, utan även för löpande drift och underhåll. Exempelvis måste industrier fundera på:

 • Hur man säkerställer rätt högspänningskompetens internt
 • Gällande elsäkerhetslagar och hur högspänningsanläggningen efterlever dessa
 • Vad de ekonomiska konsekvenserna blir om ställverk eller transformatorer går sönder
 • Hur verksamheten ska hantera eventuella haverier eller olyckor 

Genom funktionslösningen Färdig Elanläggning överlåter du helhetsansvaret för högspänningsanläggningen till oss och avlastar därmed din verksamhet.

Här beskriver vi tjänsten Färdig Elanläggning. Samma information finns beskriven på sidan.

Ett fel uppstod när formuläret skulle skickas.
Vänligen kontakta kundservice på 020-36 00 36.

Boka möte 

Vill du har mer information om Färdig Elanläggning? Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

Godkänn hantering av personuppgifter *

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden – från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Personuppgifterna sparas i 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta oss på 020-82 00 00.  Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfall.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Vårt erbjudande

Vattenfall Elanläggningar AB tar innehavaransvar för elanläggningen såväl som ekonomiskt som elansvarsmässigt. Det inkluderar även att Vattenfall ansvarar för att anläggningen uppfyller kraven i lagar och förordningar samt har det yttersta elsäkerhetsansvaret för anläggningen.

Om det finns behov av investeringar och åtgärder i elanläggningen utför vi dem. Vattenfalls ansvar omfattar också exempelvis drifts- och underhållsåtgärder, beredskap och reparationer. Ni kan känna trygghet i långsiktiga avtal, vanligtvis är avtalsperioden 5-10 år och byggt på en fast avgift, där vi garanterar kapacitet och tillgänglighet genom hela avtalsperioden.

Fördelarna med Färdig Elanläggning

Färdig Elanläggning ger er tillgång till Vattenfalls organisation, tekniska kunnande och långa erfarenhet. Driftstörningar förebyggs genom effektiv tillståndskontroll och effektiva underhållsmetoder. För genomförandet av avtalet tillför vi tjänster inom underhålls- och investeringsentreprenader samt teknisk specialistkompetens. Arbetsmiljö och arbetarskydd ingår också i vårt åtagande.

Med oss som partner stöttar vi er i dessa områden:

 • Drift- och produktionssäkerhet
 • Ekonomi och investeringar
 • Säkerhet och ansvar
 • Miljö och hållbarhet
 • Utveckling och innovation

Från inledande möte till drift: så går processen till

Till att börja med genomförs ett första möte för att presentera hur Färdig Elanläggning fungerar, och hur det kan anpassas för din verksamhet. Utifrån möten och ofta platsbesök för värdering av elanläggningen, kan vi skapa en översiktsbild av dina befintliga och framtida behov.

Utifrån våra inledande möten tar vi fram underlag och kalkyler som diskuteras och utvecklas för att landa i ett avtal som båda parter är nöjda med. Vanligtvis är avtalen på tio år och ni betalar en förutsägbar månadskostnad för Färdig Elanläggning. Som en del i prisindikationen får ni ta del av:

 • Pris för köp av den befintliga anläggningen  
 • Pris för Färdig Elanläggning

När avtalet är undertecknat sköter vi på Vattenfall allt som har med elanläggningen att göra och tar ansvar för drift, underhåll, säkerhet, åtgärder med mera. Genom det långsiktiga samarbetet finns en kunnig kontaktperson och rådgivare i energifrågor alltid nära till hands.

Efter avtalstiden kan du välja att förnya avtalet eller köpa tillbaka elanläggningen.  

Webbinar: Utmaningar kopplat till högspänningsanläggningen?

Står ni inför utmaningar kopplat till högspänningsanläggningen? Eller bara är nyfiken på vad det innebär att Vattenfall tar helhetsansvaret? Vattenfalls Johan Tieva delar med sig om hur ni kan lägga allt fokus på kärnverksamheten.

Anmäl dig här

Det säger våra kunder

Ovako får förutsägbar månadskostnad med pålitlig elkraftspartner

Ovako tillverkar rent, högkvalitativt specialstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med Färdig Elanläggning får Ovako tillgång till en kundanpassad och flexibel elanläggning.

Hjulsbro Steel fokuserar på hållbar utveckling tillsammans med Vattenfall

Hjulsbro Steel har en gedigen erfarenhet av att tillverka spännlinor. Sedan 2009 har de samarbetat med Vattenfall och deras tjänst Färdig Elanläggning, ett samarbete som stöttar Hjulsbro Steels produktionsverksamhet genom att säkerställa en stabil och förutsägbar elkraft.

Färdig Elanläggning skapar trygghet för Svensk Glasåtervinning

Svensk Glasåtervinning återvinner omkring 90 procent av alla glasförpackningar i Sverige. För att möta det växande behovet av en driftsäker elanläggning har Svensk Glasåtervinning valt Vattenfalls funktionslösningen Färdig Elanläggning.

Lyckat samarbete med Arla Plast grundat i lokal närvaro

Arla Plast är en ledande tillverkare, leverantör och återförsäljare av plastskivor som sedan många år förlitar sig på Vattenfalls tjänst Färdig Elanläggning för förvaltning och underhåll av sin högspänningsanläggning

Hasopor bedriver cirkulär produktion med elkraft som tjänst

Hasopor är tillsammans med sitt finska systerföretag Europas största tillverkare av skumglas. Verksamheten kräver en väl fungerande elförsörjning, något som gjort att man valt att dra nytta av Vattenfalls tjänst Färdig elanläggning.

AstaReal säkrar produktionen med Färdig Elanläggning

AstaReal Groups producerar naturligt Astaxanthin, genom algodlingar i utanför Stockholm. Då odlingsprocessen är känslig för avbrott i produktionen har AstaReal valt Vattenfalls tjänst Färdig elanläggning för att säkerställa elanläggningens funktion och förhindra driftstopp.

Vanliga frågor om Färdig Elanläggning

Se svaren på de vanligaste frågorna om Färdig Elanläggning

Färdig Elanläggning är en affärsmodell som tillhandahåller funktionslösningar för högspänningsanläggningar till elintensiva verksamheter mot en fast månatlig avgift.

Färdig Elanläggning erbjuder ett sätt att outsourca ägande och hantering av högspänningsanläggningar, inklusive alla reglerings-. elsäkerhetsmässiga och miljöfokuserade frågor. Detta gör att industrier kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Under avtalstiden tar vi på oss operativt ansvar för elanläggningen, bland annat underhållsansvar samt alla juridiska ansvar för tillgångarna. Dessutom tar vi över risken om anläggningarna går sönder. Om något går sönder under avtalstiden kommer vi att reparera eller ersätta utrustningen på egen bekostnad.

Med Färdig Elanläggning övertar vi elanläggningen och tar därmed över allt ansvar. Du betalar en förutsägbar månadskostnad för en funktionslösning där vi driftar och förvaltar elanläggningen under avtalstiden.

Med Färdig Elanläggning betalar du som kund en fast månatlig avgift under en period på vanligtvis 10 år. Efter avtalstiden förlänger många av våra kunder sina avtal för att fortsätta tjänsten. I annat fall har du möjlighet att köpa tillbaka högspänningsanläggningen utifrån en värdering som sker utifrån samma metod som vid avtalsstart. 

Med Färdig Elanläggning får ni en förutsägbar månadskostnad som ni enkelt kan budgetera. Vill ni veta vad just er månadskostnad skulle ligga på behöver vi göra en värdering av elanläggningen. Boka in ett möte för att få en kostnadsfri värdering och prisförslag. 

Har ni en ny elanläggning eller om anläggningen är väldokumenterad kan vi snabbt återkomma med en värdering och prisindikation. Vid äldre elanläggningar kommer någon av våra lokala elkraftsexperter ut på ett sitebesök och bedömer anläggningens skick utifrån vedertagna branschstandards.

Det är vanligt att våra kunder expanderar den ordinarie huvudverksamheten och samtidigt utökar elanläggningen. Vill ni expandera elanläggningen under avtalstiden hanterar vi det genom tilläggsavtal.

Färdig Elanläggning möjliggör elektrifiering för våra kunder. De får dessutom dra nytta av de senaste teknikerna, uppgraderingarna och innovationerna utan att göra ytterligare kapitalinvesteringar. Vi kan stötta i elektrifieringen av verksamhetens transporter, då vi erbjuder lösningar för eldrivna transporter och även batterilager med samma affärsmodell.

Med Power-as-a-Service ser vi kontinuerligt till elanläggningarna och dess status, genom våra förvaltare hålls elanläggningarna i gott skick vilket minskar risken för haverier. I förvaltarmöten med våra kunder går vi igenom eventuella risker och gamla elanläggningar. Däremot kan utrustning haverera och vår elkraftspersonal felavhjälper för att åtgärda problemet. Våra kunder som har en avbrottskänslig verksamhet, exempelvis vår kund AstaReal, inkluderar en reservkraftsanläggning i deras avtal med Vattenfall. Läs mer om varför AstaReal valde Power-as-a-Service.

Vi har ett antal transformatorstationer för uthyrning. Kontakta oss för mer information.

Vi jobbar mot en bred kundbas och har idag ingen begränsning i vilka kunder vi jobbar mot. Våra kunder finns inom stål och metallindustrier, gruvindustrin, sågverk- och skogsindustrier, pappers- och massaindustrier, livsmedelsindustrin, gjuterier, plasttillverkning och andra delar av processindustri och tillverkande industrier. Ta reda på vad våra kunder i olika branscher tycker om Färdig Elanläggning genom att läsa våra kundberättelser här. 

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för att få information om Vattenfall Elanläggningar och tjänsten Färdig Elanläggning.

 

Kontakta oss