Vi erbjuder funktionslösningar inom bland annat elanläggning, belysning och reservkraft, så att er industri istället kan fokusera på den kärnverksamhet som ni bedriver. Med våra energilösningar tar vi ett totalt ekonomiskt, funktionellt och elsäkerhetsmässigt ansvar för anläggningen.

Investeringar i elanläggningen

Ny- och reinvesteringar i ställverk och transformatorer behövs exempelvis när ett utökat elkraftsbehov uppstår eller när elanläggningen utgör en säkerhetsrisk för produktionen och människors hälsa. En välskött högspänningsanläggning kräver ofta stora ekonomiska investeringar och fortlöpande underhållskostnader. 

Kompetens inom högspänning

Saknar ni rätt kompetens för att förvalta era ställverk eller transformatorer? Kompetens inom högspänningsområdet är avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö, skydda personalen och efterleva elsäkerhetsansvaret. 

Minimera riskerna

Hur skulle er verksamhet påverkas av ett produktionsstopp, haveri eller en olycka?  Vilka ekonomiska konsekvenser kan bristande elkompetens innebära? Att överlåta ägandet av högspänningsanläggningen minskar de tekniska och ekonomiska riskerna och skapar förutsägbarhet. 

Färdig elanläggning är en trygg lösning

Färdig elanläggning (även kallat Power-as-a-Service) är en helhetslösning som innebär att vi övertar er högspänningsanläggning och därmed även det ekonomiska och funktionella ansvaret.

Webinar Power-as-a-Service

Högspänning & Power-as-a-Service

Hur möter din högspänning framtida elbehov? Anmäl dig till vårt webinar den 31 augusti. Möt Johan Tieva, affärsutvecklare på Vattenfall, som berättar om hur vi hjälper våra kunder med Power-as-a-Service.

Kontakta gärna oss för att få mer information om Network solutions och de tjänster vi kan erbjuda dig.

Kontakta oss

Ladda ner vårt white paper

Fem viktiga områden för att driftsäkra din elanläggning.

Ladda ner