Vanliga frågor och svar om elavtal

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

Det går inte att säga, elpriset följer priserna på den nordiska elbörsen.
Våra rekommendationer

Vi uppdaterar våra rekommendationer varje månad.
Våra rekommendationer

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Höglasttid är måndag-fredag klockan 06-22 under januari, februari, mars, november och december. Övriga tider är låglasttid.

För att bland annat byte av elleverantör och administration i samband med flyttar ska bli enklare, har vi gemensamt i branschen beslutat att införa så kallad EAN-kod som anläggnings-ID. EAN-koden är den standard som används där man använder streckkoder. Koden kan skrivas med 18 siffror, eller med hjälp av en streckkod.

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag