Med el producerad av Vattenfall får du alltid el med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Det går ändå inte att komma ifrån ett visst utsläpp över elens hela livscykel, som omfattar att bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av t ex ett vindkraftverk.

Dessa utsläpp är, för dig som elförbrukare, svåra att påverka på annat sätt än genom att minska din elförbrukning. Därför erbjuder vi möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till. Genom att välja fossilfri Klimatneutral el från Vattenfall tar du ett viktigt steg mot att bli en klimatneutral verksamhet.

Klimatkompensation enligt högt ställda krav

När vi klimatkompenserar din elförbrukning utgår vi från våra EPD-certifierade miljövärden för det produktionsslag du valt. Det innebär att de utsläpp vi kompenserar för omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Dessa miljövärden specifika för el producerad av Vattenfall. Baserat på våra miljövärden, och på din faktiska förbrukning, beräknar vi den totala mängden utsläpp (koldioxidekvivalenter) din elförbrukning ger upphov till. Dessa kompenserar vi genom att köpa och annullera certifierade utsläppsminskningar, så kallade CER (Certified Emission Reduction) eller VER (Voluntary Emission Reduction). Dessa kommer från noga utvalda projekt som minskar mängden utsläpp av växthusgaser. Din elkonsumtion blir då klimatneutral.

Hållbar utveckling med klimatneutrala verksamheter

Vattenfall väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav – Gold Standard. Det innebär bland annat att utsläppsminskningarna är tredjepartsverifierade, och att projekten samtidigt bidrar till flera av FNs mål för hållbar utveckling.

Kontakta våra rådgivare för mer information

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja