Information för dig som är fjärrvärmekund hos Vattenfall

Här har vi samlat information för dig som fjärrvärmekund. All information finns på vår hemsida under olika sektioner, men för att du enkelt och snabbt ska hitta det du söker hoppas vi denna samlingssida kan vara till hjälp.

På nedan länk hittar du information om våra avtalsvillkor för fjärrvärme.

Till avtalsvillkor

All tillverkande industri är förenad med någon form av energiomvandling och tillhörande utsläpp av t ex växthusgaser. På nedan länk hittar du information om de utsläpp våra produktionsanläggningar ger upphov till samt deras energiprestanda.

Till miljö och hållbarhet

På Heat Business Portal kan du hitta information om din/-a anläggning/-ar. Där kan du bl a se hur förbrukningen har sett ut under olika tidsintervall, din fakturahistorik och en del annan information.

Till Heat Business Portal

Vattenfall Värme erbjuder olika tjänster för att du ska få ut så mycket som möjligt av din fjärrvärme. Vi har några olika klimatprodukter, men också tjänster såsom serviceavtal, besiktningsbesök, energirådgivning m fl. Mer information om de tjänsterna finns i länken nedan. 

Till Plustjänster

Ibland kan det vara nyttigt att jämföra sin egen förbrukningsprofil med andra kunder inom samma segment. Vi har därför tagit fram normalårskorrigerade genomsnittliga förbrukningsprofiler för villa/småhus samt flerfamiljsfastigheter för våra fjärrvärmenät. Det finns många parametrar som påverkar hur förbrukningsprofilen ser ut, t ex ålder på huset, hur många som bor där, vilka vanor de boende har gällande dusch och inomhustemperatur m m. På nedan länk hittar du jämförelseprofiler för våra fjärrvärmeorter.

Till jämförelseprofiler

Om du inte är nöjd

För oss på Vattenfall Värme är det viktigt att våra kunder är nöjda med vår leverans och våra produkter. I ett första skede vill vi naturligtvis att du kontaktar oss om du har frågor eller synpunkter. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd efter att ha kontaktat oss så har vi samlat olika sätt för dig att få stöd (t ex gällande klagomål, medling, ombudsman) på nedan länk.

Läs mer här

Oberoende energirådgivning

Fjärrvärme är en viktig del av vårt energilandskap, både nu och framåt. Med en ökande grad av elektrifiering av bl a transportsektorn behöver uppvärmning av våra bostäder ske utan att el används. Det är dock viktigt att inte använda mer energi än vad som är nödvändigt och en oberoende rådgivare kan ge tips på hur du kan sänka din energiförbrukning utan att göra avkall på din inomhuskomfort, t ex täta fönster, byta fönster, tilläggsisolera m m. På länken nedan når du sådana rådgivare.

Till Energimyndigheten