Med Byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljöriktigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Vi tillämpar inga fasta driftskostnader utan betalar endast för den energi du förbrukar.

 

Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som  till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart kan byggvärmen enkelt omvandlas till permanent fjärrvärme och anpassas efter den färdiga konstruktionens olika förutsättningar och behov.

Fördelar med byggvärme

  • Lägre kostnader än de flesta andra tillfälliga energikällor, som till exempel eldrivna fläktar eller gasolaggregat.
  • Hög leveranssäkerhet då mängden värme enbart begränsas av fjärrvärmenätets kapacitet samt överenskommet effektbehov.
  • Ett bra val för byggarbetsplatser med höga miljökrav. Med byggvärme kan man mäta miljöpåverkan, både vad gäller energianvändning och koldioxidutsläpp.

Beroende på förekomst och användning av befintlig fjärrvärmecentral finns två varianter av byggvärme:

  1. Byggvärme via befintlig fjärrvärmecentral
    Byggvärme tas via befintlig fjärrvärmecentral med samma kapacitet som ordinarie fjärrvärmeanslutning. Existerande servisledning samt mätutrustning används. Inga extra avgifter tillkommer.
  2. Byggvärme oberoende av befintlig fjärrvärmecentral
    En separat fjärrvärmeledning med egen mätare installeras och används tillsammans med särskild byggvärmecentral på önskad plats, oberoende av permanent fjärrvärmeanslutning. Kostnader tillkommer för temporär servisledning, mätutrustning, slutkontroll etc.

 

Vill du ha denna information i pdf-format?

Ladda ner produktblad för byggvärme

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar du genom att klicka på din ort.

Till våra orter