En utmärkt mellanprodukt som produceras när värmen från ett värme- eller kraftvärmeverk får vatten att koka. Ångan medför flera olika användningsområden, den kan till exempel omvandlas till el genom en ångturbin eller levereras direkt till dig som vill ha snabb uppvärmning, förslagsvis till kemiska reaktioner vid sterilisering eller för andra områden inom läkemedelsindustrin. Ångan kan dessutom omväxlas till fjärrvärme eller användas för att driva en så kallad absorptionsvärmepump, vilket förser företaget med värme.

I Uppsala har vi utvecklat ett separat nät som förser industrier med ånga.

 

 

På sidan för Uppsala finns kontaktuppgifter till ansvarig säljare.

Till Uppsalasidan