Vi värmer Haninge, Tyresö och Älta

I Haninge, Tyresö och Älta finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Haninges fjärrvärmeområde

Haninges fjärrvärmeområde

Tyresö fjärrvärmeområde

karta över Tyresö fjärrvämreområde

Ältas fjärrvärmeområde

Karta över Ältas fjärrvärmeområde


Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har frågor? Kontakta oss gärna.

Befintliga kunder

Peter Sandberg
Telefon: 072-741 94 84

Nya kunder

Sebastian Oebius
Telefon: 076-785 41 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Peter Norlén
Telefon: 072-725 97 68


Miljöfakta i Tyresö, Haninge och Älta

Det sammanhängande fjärrvärmenätet i Haninge, Tyresö, Jordbro, Älta och Bollmora är stort och väl underhållet. Det borgar för hög tillgänglighet och goda miljövärden. Anläggningen är Vattenfalls näst största fjärrvärmeanläggning i Sverige som producerar både värme och el från förnybara energikällor.

Vi använder nästan uteslutande biobränslen som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Vi eldar i första hand med returflis - krossat träspill. När utomhustemperaturen ligger några grader under nollstrecket används pellets och briketter. Blir det ännu kallare startas reservanläggningen i Bollmora som eldas med bioolja.

Anläggningarna i Haninge och Tyresö eldas enbart med träpellets, träbriketter, bioolja och returträflis från närområdet, vilket ger en helt koldioxidneutral produktion.

Miljöredovisning för södra Storstockholm