Frågor och svar om fjärrvärme

Läs de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme. Skrolla ner i listan eller hoppa direkt till en kategori.

Allmänt Anslutning Avbrott Faktura Fjärrkyla Flytt Installation Priser

Allmänt

Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket, ofta genom olika typer av förnybara biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

Fjärrvärme är ett enkelt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

Vår fjärrvärme produceras till största del med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön. 

Läs mer om fjärrvärme ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

På Heat Business Portal får du en bra överblick över ditt företags energiförbrukning.

Anslutning

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är ett enkelt och underhållsfritt. Om möjligheten finns lönar det sig oftast att investera i fjärrvärme. Det är både ett tryggt, miljöanpassat och prisvärt val. Majoriteten av nya flerbostadshus som byggs idag och som kan få fjärrvärme väljer fjärrvärme.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Har ni möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet.

Vi levererar fjärrvärme till ett tiotal orter runt om i Sverige.

Här kan du se om din ort är en av dem

Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direkt värme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme har du alltid obegränsad tillgång till varmvatten.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice på telefonnummer 020-36 00 36 eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Ja, det gör vi. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. Du har inga fasta driftskostnader utan man betalar endast för den energi som förbrukas. 

Läs mer om byggvärme här

Avbrott

På vår avbrottskarta kan du se om din gata är påverkad av ett fjärrvärmeavbrott. Sortera genom att välja ”Planerade avbrott" eller ”Oplanerade avbrott”. Finns din gata med på kartan över avbrott finner du en förklaring till fjärrvärmeavbrottet.

Kontrollera om du finns varmvatten. Om det finns varmvatten fungerar fjärrvärmen, då kan det istället röra sig om ett fel i din fjärrvärmecentral.

Se över din fjärrvärmecentral genom att bland annat kontrollera tryckmätaren för elementens vattensystem som ska stå på 1 bar. Du kan också kontrollera att cirkulationspumpen inte har fastnat. 

Visar det sig att avbrottet beror på utebliven fjärrvärmeleverans tar vi gärna emot din felanmälan på nummer 020-82 40 40.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt och därför bör temperaturen i fastigheten inte påverkas för mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott får du gärna kontakta vår kundservice på 020–82 40 40.

Om du upplever att värmen inte fungerar som den ska, eller att du får väldigt höga räkningar, kan det bero på inställningarna på dina element eller att din fjärrvärmecentral behöver ses över. Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp. Vi utför underhåll, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Se vad du kan göra själv och vad en fackman kan hjälpa dig med

Faktura

Du hittar ditt företags fjärrvärmefakturor på affärsportalen Heat Business Portal. Där kan du öppna en enskild faktura och skriva ut den. 

Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska kunden ha 30 dagars betalningsfrist på sin faktura. När vi får in mätarställningen från er anläggning behöver vi tid att göra en rimlighetsbedömning av avläsningarna innan vi kan fakturera. Med en betalningsfrist på 30 dagar kan förfallodatum då hamna mitt i månaden. Vi jobbar ständigt för att förbättra vår hantering av mätvärden.

En kreditfaktura är ett bevis på att originalfakturan är makulerad (borttagen). Om ni inte betalt den fakturan ber vi er bortse från både original- och kreditfakturan eftersom de tar ut varandra. Om ni redan har betalt originalfakturan kommer vi att betala ut beloppet till er. Observera att det inte går att använda en kreditfaktura som ett tillgodo vid en inbetalning.

Flytt

Flyttanmälan och ägarbyte för företag behöver du anmäla till oss. Du gör det genom att fylla i formuläret nedan minst 10 dagar innan flytt. Formuläret kan signeras och skickas in genom Bank-ID, SMS-kod eller digital underskrift.

Flyttanmälan/ägarbyte för fjärrvärme

Fjärrvärmemätaren är i dag fjärravläst. En avläsning av fjärrvärme gör ni bara i samband med att ni flyttar eller överlåter ert fjärrvärmeavtal.

Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen.
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger.

Kontakta kundservice om ni har några frågor eller behöver hjälp att läsa av er fjärrvärmemätare.

Fjärrkyla

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljöriktigt alternativ för att ge svalka på kontoret eller kyla i tillverkningsprocessen. Med fjärrkyla får du hög driftsäkerhet, ökad komfort i lokalerna, begränsat underhåll och ingen lagring eller hantering av köldmedier.

Läs mer om fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar precis som fjärrvärme, fast med kallvatten som sprider kyla istället för varmvatten som ger värme. Kallt vatten (+6 grader) transporteras till fastigheten där en värmeväxlare överför kylan till husets eget kylsystem.

Den som använder fjärrkyla hjälper till att minska energiförbrukningen och utsläppen av koldioxid. Dessutom sparas utrymme och man slipper buller och skakningar från en lokal kylmaskin.

I dag kan vi leverera fjärrkyla i Uppsala. I vissa fall kan det även erbjudas på andra orter, kontakta oss för en diskussion!

Ja, det gör vi! Med vårt serviceavtal får du enkelt koll på vilket skick din fjärrkylacentral är i. Minst en gång om året kommer en tekniker och går igenom den och lämnar ett serviceprotokoll som beskriver eventuella underhållningsåtgärder som behöver göras.

Se våra servicetjänster här

Installation och utrustning

Ditt företag äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Garantitiden är två år på fjärrvärmecentralen. På samtliga orter erbjuder vi våra kunder att teckna ett serviceavtal som innebär att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det.

Är företaget fjärrvärmekund idag och behöver byta fjärrvärmecentral kontaktar ni vår kundservice för att få ett kostnadsförslag. Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen. Har ni till exempel beställt demontering av panna av vår entreprenör får ni faktura direkt från dem.

Cirka 20 år för rörliga delar.

Fjärrvärmeleverantören äger själva värmemätaren. Kostnaden för mätaren och underhåll ingår i den löpande kostnaden. Likaså äger elnätsföretaget elmätaren.

Priser

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

Läs vår prismodell för mer information om vår prispolicy och hur vi sätter våra fjärrvärmepriser.

Vi sätter vårt pris utifrån tre kriterier i vår prispolicy. Vi vill skapa en långsiktig trygghet för dig som kund och attrahera nya kunder för att vara ett konkurrenskraftig alternativ.

Det kan vara lätt att glömma den totala kostnaden över tid när man ser över sin uppvärmning. Vattenfalls fjärrvärme är ett långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. Med fjärrvärmens många fördelar är Vattenfalls ambition att vara ett prisvärt alternativ på de orter vi levererar fjärrvärme.

Vår ambition är att fjärrvärme ska vara ett uppvärmningsalternativ och en investering som lönar sig. Hela vår verksamhet bygger på att vi har kunder som är nöjda och att vi attraherar nya kunder. Många som bygger nytt i dag och majoriteten av flerbostadshus som byggs idag väljer fjärrvärme. Det är för oss ett bevis på att fjärrvärme är mycket konkurrenskraftig.

Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

Med vår priskalkylator kan du beräkna din värmekostnad utifrån energibehov, abonnerad effekt och flöde. 

Se ditt pris

Vädret i Sverige kan variera kraftigt. En byggnads energiförbrukning är direkt kopplad till temperaturen – ett kallt år ökar värmebehovet och under ett varmt år minskar det. För att på ett rättvist sätt kunna jämföra olika års energiförbrukning i en byggnad måste man ta hänsyn till om det aktuella året varit varmare eller kallare än normalt. Genom att göra en så kallad normalårskorrigering kan man skapa ett jämförbart underlag för en byggnads energiförbrukning. Det finns olika metoder för normalårskorrigering. Vattenfall Värme normalårskorrigerar energiförbrukning enligt SMHI Graddagsmetod.

Normalårskorrigeringen sker i tre steg enligt SMHI Graddagsmetoden:

  1. Dra bort den del av energiförbrukningen som inte påverkas av utetemperaturen från månadens totala förbrukning, exempelvis förbrukningen av tappvarmvatten. Detta gör Vattenfall genom att anta att genomsnittet av energiförbrukningen under sommarmånaderna – juni, juli och augusti – motsvarar tappvarmvattenbehovet under året.
  2. Den del av energiförbrukningen som påverkas av utetemperaturen korrigeras med SMHI Graddagar.
  3. Lägg återigen till den energiförbrukning som inte påverkas av vädret.

Resultatet av beräkningen blir en energiförbrukning som går att jämföra med förbrukningen en normalmånad.