Fakturan

På Mina sidor finns alla företagets fakturor och du kan själv öppna och skriva ut dem. Logga in med kundnummer och personlig kod som finns längst upp till höger på alla era företagsfakturor från Vattenfall.

Enligt Konsumentverkets rekommendationer ska kunden ha 30 dagars betalningsfrist på sin faktura. När vi får in mätarställningen från er anläggning behöver vi tid att göra en rimlighetsbedömning av avläsningarna innan vi kan fakturera. Med en betalningsfrist på 30 dagar kan förfallodatum då hamna mitt i månaden. Vi jobbar ständigt för att förbättra vår hantering av mätvärden.

En kreditfaktura är ett bevis på att originalfakturan är makulerad (borttagen). Om ni inte betalt den fakturan ber vi er bortse från både original- och kreditfakturan eftersom de tar ut varandra. Om ni redan har betalt originalfakturan kommer vi att betala ut beloppet till er. Observera att det inte går att använda en kreditfaktura som ett tillgodo vid en inbetalning.

Ansluta till fjärrvärme

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är ett enkelt och underhållsfritt. Har man möjlighet lönar det sig oftast att investera i fjärrvärme. Det är både ett tryggt, miljöanpassat och prisvärt val. Majoriteten av nya flerbostadshus som byggs idag och som kan få fjärrvärme väljer fjärrvärme.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Har ni möjlighet så rekommenderar vi att byta till fjärrvärme, då det oftast är det mest prisvärda uppvärmningsalternativet.

Vi levererar fjärrvärme till 21 orter. Här kan du se om din ort är en av dem.

 

Nej. Din nya värmeväxlare har i princip obegränsad kapacitet eftersom du har ett värmesystem för en hel stad i ryggen. Din värmeväxlare ger dig både direkt värme och varmvatten, därför behöver du ingen ackumulering av varmvatten och därför heller ingen varmvattenberedare. Med fjärrvärme får du alltid fräscht varmvatten.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Flytta fjärrvärme

Fjärrvärmemätaren är i dag fjärravläst. En avläsning av fjärrvärme gör ni bara i samband med att ni flyttar eller överlåter ert fjärrvärmeavtal.

Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen.
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger.

Kontakta kundservice om ni har några frågor eller behöver hjälp att läsa av er fjärrvärmemätare.

Ägarbyten och flyttanmälan för företag behöver du anmäla skriftligt. Det gör du enkelt genom att fylla i, skriva under och skicka in blanketten Ändring av avtal (PDF) till vår kundservice.

Kontaktuppgifter:

Fax: 0155-21 25 80
E-post: foretagskundservice@vattenfall.com
Adress:
Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Hur fungerar fjärrvärme?

Vatten hettas upp i det lokala fjärrvärmeverket ofta genom olika typer av biobränslen. Det upphettade vattnet pumpas sedan ut genom välisolerade rör under marken som utgör fjärrvärmenätet. Värmen från vattnet växlas därefter över till kundernas värmesystem ute i fastigheterna via en fjärrvärmecentral.

Fjärrvärme är ett lätt och smidigt sätt att få värme och varmvatten till ett stabilt pris och med låg miljöpåverkan. Förmodligen är det även den värmelösning som kräver minst tid och engagemang från kundens sida.

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika bränslen, beroende på tillgång och priser. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv. Det är därför också sällan störningar.

Vår fjärrvärme produceras till största del med förnybara bränslen och merparten av vår produktion är klimatneutral. Med fjärrvärme kan resurser som kanske annars hade gått till spillo tillvaratas. Effektiv förbränning och rökgasrening håller utsläppen på en låg nivå.

Fjärrvärme är med andra ord ett enkelt och smart sätt att få det varmt och skönt, samtidigt som du värnar om miljön. Miljöredovisningar för våra fjärrvärmeorter hittar du på informationssidan för respektive ort.

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Det går alltid att sänka sina värmekostnader lite till. Att sänka temperaturen med en grad kan minska ditt uppvärmningsbehov med cirka fem procent. Kontrollera att fjärrvärmeväxlaren är rätt inställd, se över isolering eller vädra snabbt och effektivt är också saker som kan hjälpa.

På Mina sidor får du överblick över just din energiförbrukning. Både på våra sidor om energieffektivisering, från våra Energiexperter och vår kundservice kan du få tips och råd.

Priser

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om vår prismodell hittar du mer information om vår prispolicy och hur vi sätter våra fjärrvärmepriser.

Vi sätter vårt pris utifrån tre kriterier i vår prispolicy. Små höjningar av fjärrvärmepriset är nödvändigt för att nå den avkastning som våra ägare kräver.  Samtidigt vill vi skapa en långsiktig trygghet för dig som kund och attrahera nya kunder för att vara ett konkurrenskraftig alternativ.

Det kan vara lätt att glömma den totala kostnaden över tid när man ser över sin uppvärmning. Vattenfalls fjärrvärme är ett långsiktigt alternativ där du slipper obehagliga överraskningar. Med fjärrvärmens många fördelar är Vattenfalls ambition att vara ett prisvärt alternativ på de orter vi levererar fjärrvärme.

Vår ambition är att fjärrvärme ska vara ett uppvärmningsalternativ och en investering som lönar sig. Hela vår verksamhet bygger på att vi har kunder som är nöjda och att vi attraherar nya kunder. Många som bygger nytt i dag och majoriteten av flerbostadshus som byggs idag - väljer fjärrvärme. Det för oss är ett bevis på att fjärrvärme är mycket konkurrenskraftig. För villakunder som redan har idag fjärrvärme upplever många att det är investering som lönat sig över tid.

Det finns oftast bara en fjärrvärmeleverantör per ort, så i den meningen är fjärrvärme ett naturligt monopol. Samtidigt finns det många olika sätt att få värme och varmvatten på. Du har alltid full frihet att välja vilken uppvärmningsform du vill ha. Däremot är det viktigt för oss att behålla våra befintliga kunder och ständigt attrahera nya kunder. Därför måste vi se till att fjärrvärmen alltid är konkurrenskraftig, lönsam och långsiktigt både för oss och för våra kunder.

Installation och utrustning

Ditt företag äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Garantitiden är två år på fjärrvärmecentralen. På många av våra orter erbjuder vi våra kunder att teckna Serviceavtal som innebär att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi gärna förslag på det.

Är företaget fjärrvärmekund idag och behöver byta värmecentral kontaktar ni vår kundservice för att få ett kostnadsförslag. Det tillkommer inga avgifter för själva anslutningen. Har ni till exempel beställt demontering av panna av vår entreprenör får ni faktura direkt från dem.

Fjärrvärmeleverantören äger själva värmemätaren. Kostnaden för mätaren och underhåll ingår i den löpande kostnaden. Likaså äger elnätsföretaget elmätaren.

Cirka en till två månader. Vi återfyller och lägger på jord och du gör själv det sista finjobbet, till exempel lägga matjord och så gräs.

Ja. Innan vår installatör påbörjar sitt arbete kommer blir du kontaktad, så att ni gemensamt kommer fram till bästa lösningen.

Fjärrvärmeavbrott

Du kan genom att klicka dig fram på vår avbrottskarta se om just din gata är påverkad av ett fjärrvärmeavbrott. Sortera genom att välja ”Planerade avbrott" eller ”Oplanerade avbrott”. Finns din gata med på kartan över avbrott finner du en förklaring till fjärrvärmeavbrottet.

Troligtvis är det ett avbrott i fjärrvärmenätet. När det gäller planerade avbrott informerar vi våra kunder och fastighetsägare i god tid innan. Hemsidan uppdateras med både planerade och oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen, (oplanerade publiceras endast under kontorstid). 
Aktuella fjärrvärmeavbrott

Om avbrottet skulle visa sig ta lite längre tid kan det vara bra att ha varma kläder, filtar, värmeljus och sovsäckar till hands.

Misstänker du problem med fin fjärrvärmeleverans i fastigheten råder vi dig att se över din fjärrvärmecentral. Visar det sig att avbrottet beror på utebliven fjärrvärmeleverans tar vi på kundservice gärna emot din felanmälan på nummer 020-82 58 58.

När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten. Ett av våra mål är att avbrotten ska vara så korta som möjligt varför temperaturen i fastigheten inte bör påverkas så mycket. Tänk däremot på att inte öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt under avbrott.

Misstänker du att vi inte fått in anmälan om ett avbrott önskar vi att du kontaktar vår kundservice på 020–82 58 58.

För att garantera en trygg leverans av fjärrvärme krävs det att vi utför underhållsarbete. Under arbetet stänger vi av vissa delar av fjärrvärmenätet.