Luftvärmepump - för ett friskare inomhusklimat

Allt fler uppmärksammar riskerna med förorenad luft, inte bara utomhus utan också inomhusluften. Luften inne kan ofta vara mer förorenad än den ute.

En luftvärmepump renar inomhusluften från damm och partiklar

Inomhusluften filtreras genom ett filter innan den förs vidare. En annan metod är jonisering, där renande, negativa joner neutraliserar de ofräscha partiklarna som finns inomhus. Oavsett metod bidrar luftvärmepumpen till en hälsosammare inomhusmiljö.

I Sverige vistas vi upp till 90 procent av tiden inomhus. Dålig luft kan ha en negativ påverkan på koncentrationsförmåga och prestation. Kvalitén på luften ni andas in på jobbet spelar en stor roll för välbefinnandet.