En av de vanligaste riskerna för elavbrott är träd som faller över luftburna ledningar. För att säkerställa Sveriges energiförsörjning är det viktigt att minimera risken för skador genom kontinuerligt skogligt underhåll.

Vi på Vattenfall Services har i uppgift att underhålla lednings- och patrullgator i skog och mark runtom i Sverige. Våra konsulter har god erfarenhet av och kännedom om skogsförhållanden och gällande säkerhetsbestämmelser.

Vi arbetar utifrån våra uppdragsgivares angivna intervaller för skogligt underhåll men rycker även ut om ett oförutsett, akut behov skulle uppstå. Fällning av farliga, sjuka och svaga träd och röjning av högväxande vegetation kan utföras såväl manuellt som maskinellt.

För att säkerställa goda relationer sköts kontakterna med markägarna på ett smidigt och professionellt sätt, och allt arbete utförs varsamt. Alla som arbetar med skogligt underhåll har utbildning för det specifika arbete som krävs, till exempel ESA (energibranschens säkerhetsanvisningar), Arbete på Väg, HLR (hjärt-lungräddning) med flera.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Projektledning av skogliga åtgärder
  • Markägarförhandlingar
  • Röjning och kvistning
  • Fällning och avverkning av träd
  • Grensågning från mark
  • Helikoptertoppning
  • Hantering av virke och avverkningsrester
  • Besiktning

Kontakt!

Kontakta oss via e-post skogochmarkmellan@vattenfall.com

OBS: Om du har behov av bevakning av trädfällning vid elledningar, kontakta då Vattenfall Eldistribution.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja