Innan nya ledningar kan byggas eller befintliga kan byggas om måste avtal och överenskommelser avseende skog och mark vara på plats. Olika intressen ställs mot varandra och att nå samförståelse är en viktig del i arbetet.

Våra skogliga konsulter och markförhandlare runtom i Sverige har stor erfarenhet av att skapa rätt förutsättningar baserade på ett lösningsorienterat och pragmatiskt arbetssätt för att säkerställa rättvis behandling och undvika misslyckade förhandlingar. Många av våra konsulter har en tidigare bakgrund inom det traditionella skogsbruket vilket ger god praktiskt insyn och förmåga att förutse framtida problem. 

Vi kan bistå med allt från projektering, stråksamråd och samrådsmöten till värdering av skog och mark samt förhandling med markägare. Inom ramen för vårt uppdrag erbjuder vi även skadevärdering i skog och på åkermark. Alla våra medarbetare har ESA-utbildning och vi är vana användare av skogs- och åkernormen.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Projektledning med markåtkomst vid infrastrukturprojekt
  • Värderingar av skogs- och markintrång med utbetalningar och avtalstecknande
  • Markägarkontakter och markförhandlingar
  • Värdering av tillfälliga skador i skogs- och jordbruksmark
  • Myndighetskontakter och samråd
  • Fältinventeringar och skötselplaner
  • Upprättande av underhållsplaner

Kontakt!

Kontakta Anders Carlsson på telefon 072-453 56 19 eller via e-post anders.b.carlsson@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja