Allt som byggs påverkar den omgivande miljön, och byggandet av nya ledningar är inget undantag. För att värna om miljön ställs därför krav på omfattande inventeringar, planer, utredningar och ansökningar om olika tillstånd.

Vattenfall Services erbjuder specialistkompetens inom miljöområdet för att säkerställa att lagar och krav uppfylls. Våra uppdragsgivare är nätägare och byggentreprenörer runtom i Sverige. En stor del av arbetet utförs ute i fält genom naturinventeringar där flora, fauna, fornlämningar, kulturvärden, biotoper, naturstrukturer och mycket mer undersöks och dokumenteras.

Vi tar även fram miljökonsekvensbeskrivningar för att ge en helhetsbild över vilken konsekvens en planerad verksamhet kommer att innebära för till exempel kultur-, miljö- och sociala värden samt hur det påverkar landskapet. Vi tar också fram, utvecklar och följer upp miljöåtgärdsplaner.

Inom ramen för vårt uppdrag sköter vi kontakten med markägare, entreprenörer och olika myndigheter, och kan även ansvara för tillståndsansökan och förhandlingar med berörda intressenter.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Inventering av naturtyper, art, kultur- och fornminnen i fält
  • Framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och miljöåtgärdsprogram
  • Framtagande av skriftliga rapporter inklusive kartmaterial
  • Kontakt och samråd med kommuner, myndigheter, entreprenörer och markägare
  • Utredning av miljöförorenat område eller objekt från provtagning till rapport

Kontakt!

Kontakta Jonas Zetterberg på telefon 073-077 51 37 eller via e-post jonas.zetterberg@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja