För att säkerställa att utbyggnad av elnätet genomförs korrekt måste avtal och tillstånd för markupplåtelse finnas på plats.

Vi på Vattenfall Services tar ett helhetsgrepp för allt som berör fastighetsjuridik, tillstånd och avtal och arbetar nationellt på uppdrag av ledningsägare. Vi erbjuder specialistkompetenser såsom lantmätare, miljövetare, samhällsplanerare, naturgeograf, kart- och GIS-ingenjör och arkeolog.

Vid nya och befintliga ledningsdragningar ansvarar vi för att ta fram tillstånd och avtal för linje- och områdeskoncessioner. Vi upprättar och ansöker om nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter såsom strandskyddsdispens, bygglov, rivningslov, schakttillstånd, tillstånd för intrång i natur- och kulturreservat, vattenverksamhet med mera. Inom ramen för vårt uppdrag medverkar vi även i samråd med olika instanser. 

Vi utför också miljökonsekvensbeskrivningar samt intrångsvärdering med hänsyn till olika marktyper, till exempel skog, åker, impediment, industri - och tomtmark enligt gällande praxis. Vi hanterar även utbetalningar och inskrivningar av servitut hos lantmäteriet.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Förberedelser och ansökan av tillstånd av olika slag
  • Upprättande av nätkoncessioner
  • Framtagande av avtal, exempelvis markupplåtelseavtal (MUA), Riksförbundet enskilda vägar (REV), värderingsprotokoll (VP), nöjdförklaring med mera
  • Intrångsvärdering och utbetalning
  • Inskrivning av servitut hos Lantmäteriet

Kontakt!

Frida Abrahamsson: Telefon 072-209 35 59,  E-post Frida.Abrahamsson@vattenfall.com.

Emma Schewenius, Telefon 070-230 91 24, E-post Emma.Schewenius@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja