Att ha korrekt kunskap om var anläggningar i mark är förlagda är en förutsättning för att undvika onödiga kostnader för grävskador och avbrott.

Vi på Vattenfall Services erbjuder precisionsinmätning med GPS och totalstation för att säkerställa en hög kvalitet vid planeringsfaser liksom vid slutdokumentation. Det kan handla om allt från att mäta in ledningar, anläggningar och ställverk till att dokumentera uppgifterna i uppdragsgivarens digitala system.

Vi kan även söka fram olika typer av ledningar (exempelvis el, tele, fiber med mera) i mark och mäta djupet till en kabel*. 

Vi arbetar nära ledningsägare och andra aktörer inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Genom noggrann planering kan vi minska risken för att skador uppstår på Sveriges samhällskritiska infrastruktur.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Inmätning och utsättning med GNSS (GPS) och totalstation
  • Utstakning av nya ledningar, ledningsgator och fundament
  • Fältinventering och datainsamling
  • Fältkontroll av gränser
  • Dokumentation, analys och kartframställning

Kontakt!

Kontakta Alexander Svensson via e-post alexander.svensson@vattenfall.com.

* För kabelanvisning/utsättning av elkablar i Vattenfall Eldistributions ABs nät klicka här 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja