Byggandet av ledningar av olika slag är en stor investering och därför är det viktigt att säkerställa att lagar och regler följs för att undvika framtida problem och konflikter. Fastighetsrätt präglas dock av en omfattande lagstiftning och kan upplevas som en snårig djungel.

Vi på Vattenfall Services har juridisk kunskap och erfarenhet av fastighets- och miljörättsliga frågor i samband med markintrång. Vi förenklar och hjälper våra uppdragsgivare för att spara både tid och pengar.

I vårt uppdrag ingår allt från arkivforskning och framtagande av kartdata och kartmaterial till genomgång av befintliga avtal och framtagande av nya avtal. Vi hjälper till med framtagning och ansökan av ledningsrätt och kan även företräda våra uppdragsgivare vid markägarmöten och förrättningssammanträden. Vi kan också bevaka rättigheter vid olika förändringar.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Fastslagande av avgränsning för ledningsrättsansökan
 • Framtagande av kartdata och kartmaterial
 • Utredning av samfälligheter, både utformning och delägare samt vilka rättigheter som gäller
 • Framtagning av historiska kartor och material från Fastighetsregistret
 • Framtagande av text och ansökan om ledningsrätt
 • Genomgång av nuvarande avtal
 • Upprättande av nya avtal
 • Hantering av markägarkontakter och förhandling med markägare i fält
 • Myndighetskontakter inklusive process processen mot markägare och lantmäteriet
 • Driva process mot markägare och lantmäteriet samt företräda vid förrättningssammanträden
 • Servitutsbevakning
 • Rådgivning   

Kontakt!

Frida Abrahamsson, Telefon 072-209 35 59, E-post Frida.Abrahamsson@vattenfall.com.

Emma Schewenius, Telefon 070-230 91 24, E-post Emma.Schewenius@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja