Hållbar framtid

Hållbarhet är kärnan i vår företagsstrategi och vi vill möjliggöra fossilfrihet. Vi arbetar hårt med cirkulär ekonomi, att utveckla ett mer hållbart samhälle där vi vill minska klimatavtrycken och vi tar ansvar för våra kunder och medarbetare!

Klimatet

Klimatet

Att arbeta aktivt och proaktivt med miljöfrågor och att minska våra klimatavtryck är något vi har stort fokus på. Vi vill bidra till en mer hållbar framtid med förnybara energikällor och tar årligen fram en handlingsplan inom miljö. Exempel på hur vi bidrar till att möjliggöra fossilfrihet är tjänster inom laddinfrastruktur, solparker och vindkraft

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Tillsammans vill vi bygga det företag som skapar mest värde inom vår bransch! Och det gör vi genom att skapa cirkuläritet i vår organisation samtidigt som alltid lever upp till våra kunders förväntningar kring rätt kvalitet och kompetens.

Säkert och tryggt arbetsklimat

Säkert och tryggt arbetsklimat

För oss är det högsta prioritet att ingen skadas på grund av arbetet och att arbetsklimatet känntecknas av positivt medarbetarskap där individen respekteras. Vi driver årligen ett säkerhetsprogram för att på så sätt alltid ligga i framkant med vårt arbetsmiljöarbete.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om vår hållbarhetsredovisning där vi beskriver hur vi bidrar till fossilfrihet och att främja klimatet.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja